Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Paweł Szygulski
|

Jak się bronić przed komornikiem? Prawa i obowiązki dłużnika

0
Podziel się

Przede wszystkim nie uznawaj pochopnie roszczenia i pilnuj terminu jego przedawnienia.

Jak się bronić przed komornikiem? Prawa i obowiązki dłużnika
(PAP/Piotr Polak)
bEiuyyKt
Jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić długu, lepiej żebyśmy mieli świadomość wszystkich naszych praw i obowiązków. Dopóki naszą sprawą nie zajmie się komornik, nie grozi nam przymusowa egzekucja. Możemy jej również uniknąć, gdy roszczenie się przedawni. Sami jednak musimy przypilnować jego terminu. Sąd nie orzeknie takiego przedawnienia automatycznie.

Nie uznawaj pochopnie roszczenia

Jeżeli wierzyciel wysuwa wobec nas roszczenia, możemy ich nie uznawać. Uznanie przerywa bowiem bieg przedawnienia, które jest jednym z podstawowych instrumentów w walce z wierzycielem.

Za uznanie roszczenia uznaje się np. prośbę o rozłożenie spłaty na raty. W takiej sytuacji okres przedawnienia jest naliczany od nowa. Ponadto bieg przedawnienia przerywa każda czynność sądowa oraz mediacja.

bEiuyyKv

Uznanie roszczenia powinno być nasza kartą przetargową. Możemy się na nie zgodzić w przypadku, gdy wierzyciel zaproponuje nam łagodniejsze warunki spłaty (umorzy cześć długu, rozłoży spłatę na raty itp.). Jeśli stwierdzimy, że są one dla nas korzystne, zgódźmy się na polubowne załatwienie sprawy.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/249/t18425.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/windykatorzy;domagaja;sie;przedawnionych;dlugow,29,0,642845.html) Windykatorzy domagają się przedawnionych długów

Pilnuj terminu przedawnienia

Przedawnienie roszczenia, nie oznacza jego ustania. Jest ono jednak roszczeniem niezupełnym, dzięki czemu możemy uchylić się od jego spłaty. Wierzyciel traci bowiem wtedy prawo do egzekucji przymusowej.

Pamiętajmy jednak, że terminu przedawnienia musimy przypilnować samodzielnie i powołać się na nie, w momencie, gdy wierzyciel domaga się zapłaty. Nie zrobi za nas tego sąd. Jeśli to zaniedbamy - np. nie powołamy się na przedawnienie w trakcie rozprawy sądowej - egzekucja przymusowa będzie nadal możliwa.

bEiuyyKB

Kiedy dochodzi do przedawnienia?

Przedawnieniu podlegają wszystkie roszczenia finansowe. Wyłączone są za to z niego niektóre roszczenia majątkowe, m.in. chroniące prawo własności czy roszczenia o zniesienie współwłasności.

W zależności od podmiotów, między którymi dochodzi do roszczenia, istnieją różne okresy przedawnienia:

 • dwa lata dla roszczeń wynikających z faktur sprzedaży, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • trzy lata w przypadku roszczeń okresowych (np. usługi abonenckie, umowy najmu), gdzie byliśmy zobowiązani do periodycznego uiszczania należności;
  • 10 lat w przypadku roszczeń z tytułu pożyczek. Z tym, że jeśli pożyczki udzieliła nam osoba lub instytucja, która się tym trudni w ramach działalności gospodarczej, okres ten jest skracany do 3 lat. To samo tyczy się kredytów, chyba że został wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny, a sąd nadał mu klauzulę wykonalności. Wtedy przedawnienie nastąpi dopiero po 10 latach.
bEiuyyKC

Pamiętajmy, że przedawnienie roszczenia, chroni nas tylko przed egzekucją przymusową. Nadal pozostajemy dłużnikami. W związku z tym wierzycielowi wolno handlować długiem i umieszczać nas na listach dłużników. Taki wpis oznacza problemy przy próbie wzięcia pożyczki lub kredytu lub nawet kupna telefonu na abonament. Będziemy bowiem traktowani jako klienci nierzetelni.

Firma windykacyjna to nie komornik

Firmy windykacyjne kojarzą się dosyć powszechnie z instytucją komornika. Takie przekonanie jest błędne. W rzeczywistości mają one takie same uprawnienia, jak zwykły wierzyciel. Nie mogą nam więc zająć rachunku bankowego, majątku ruchomego lub nieruchomości. Tak jak zwykły wierzyciel, o egzekucję przymusową muszą wystąpić do sądu.

Miejmy jednak świadomość, że firma windykacyjna zna wszelkie kruczki prawne dotyczące ściągania wierzytelności. Dlatego istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że doprowadzi do skutecznego ściągnięcia długu. Jeżeli dana firma windykacyjna przejęła naszą sprawę, sprawdźmy koniecznie informacje na jej temat. Praktycznie zawsze znajdziemy je w internecie. Może okazać się, że właśnie oferuje dłużnikom, jakiś szczególny, korzystny dla nich tryb spłaty.

bEiuyyKD

Co może zrobić komornik?

W najgorszej sytuacji znajdziemy się, jeśli sąd orzeknie egzekucję komorniczą. Oznacza to bowiem, że dług będzie ściągany pod przymusem. W celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela komornikowi wolno:

 • zająć i sprzedać ruchomość oraz nieruchomość dłużnika,
  • zająć rachunki bankowe dłużnika,
  • zająć pensję, emeryturę lub rentę dłużnika.

Nigdy ma jednak prawa zająć całego naszego majątku. Komornik jest zobowiązany pozostawić nam:

bEiuyyKE
 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bieliznę i ubranie codzienne, niezbędne dla nas i członków naszej rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu
  • zapasy żywności i opału okres jednego miesiąca niezbędne dla nas i będących na naszym utrzymaniu członków rodziny na;
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej oraz surowce niezbędne do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyjątkiem jednak pojazdów mechanicznych;
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
  • jedną krowę lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia naszego i członków rodziny, którzy są na naszym utrzymaniu wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.

Masz prawo do płacy minimalnej

Komornik może zająć maksymalnie 50 procent naszej pensji, z tym że zawsze musi nam zostawić sumę równą co najmniej płacy minimalnej po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie wynosi ona 984,15 zł (przy pensji minimalnej w wysokości 1317 zł brutto). W przypadku rent i emerytur potrącenie może wynieść najwyżej 25 procent. Każdorazowo mamy jednak prawo do zachowania 50 procent wartości najniższej ustawowej renty lub emerytury.

Inaczej ma się sytuacja, jeśli zalegamy z zapłatą alimentów. Wtedy komornik ma prawo zająć 60 procent pensji, renty lub emerytury. O ile jednak w przypadku pensji robi to bez względu na jej wysokość, to w przy świadczeniach emerytalnych i rentowych jest zobowiązany zostawić nam 50 procent ich najniższej ustawowej wartości.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/90/t21338.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dlugi;polakow;rosna;takze;popularnosc;windykatorow,202,0,700362.html) Długi Polaków rosną, także popularność windykatorów

Jeśli pracujemy w niepełnym wymiarze czasu, kwoty wolne od potrąceń zostają pomniejszone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Oprócz wierzytelności komornik pobierze również od nas opłatę egzekucyjną w wysokości 15 procent zadłużenia. Gdy spłaty dokonaliśmy z pominięciem komornika - przekazaliśmy pieniądze bezpośrednio wierzycielowi - komornik ma prawo do opłaty w wysokości jedynie 5 procent.

Jeżeli nie zgadzamy się z postępowaniem komornika, możemy złożyć na niego skargę do sądu rejonowego, przy którym działa.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t89610.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/masz;dlugi;zobacz;co;moze;zrobic;komornik,34,0,596002.html) Masz długi? Zobacz co może zrobić komornik? Komornik może zająć pensję, rachunek w banku lub nieruchomość.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/90/t21338.jpg ) ] (http://www.money.pl/pieniadze/wiadomosci/artykul/masz;problemy;ze;splata;kredytu;money;pl;radzi;co;robic,112,0,424048.html) Masz problemy ze spłatą kredytu? Money.pl radzi co robić Nasze zadłużenie tylko z tytułu kredytów hipotecznych sięga już 200 mld zł. Łączna kwota zaległych płatności przekroczyła 8 mld zł.

ZOBACZ TAKŻE:

bEiuyyKW
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)