Notowania

urlop macierzyński
15.11.2011 09:05

Ile dodatkowego urlopu może dostać matka po porodzie

Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest na pisemny wniosek, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Valocity Studios/CC/Flickr)

Warunkiem uzyskania prawa do urlopu macierzyńskiego jest urodzenie przez pracownicę dziecka w trakcie pozostawania w stosunku pracy. Dlatego matka, która urodziła dziecko i wykonuje swoją pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, bądź jest osobą bezrobotną - nie ma uprawnienia do urlopu macierzyńskiego.

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Pracownicy przysługuje zatem: **

* **20 tygodni** w przypadku urodzenia jednego dziecka;
* **31 tygodni** w przypadku urodzenia dwojga dzieci;
* **33 tygodnie** w przypadku urodzenia trojga dzieci;
* **35 tygodni** w przypadku urodzenia czworga dzieci;
* **37 tygodni** w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Pracownica może wykorzystać co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Z kolei po porodzie, pracownicy przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem. Niemniej jednak matka po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może zrezygnować z pozostałej części urlopu na rzecz pracownika - ojca, który w tym celu składa stosowny wniosek w formie pisemnej do swojego pracodawcy.

Należy także zaakcentować, iż od 2010 roku, pracownicy przysługuje także prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który udzielany jest na jej pisemny wniosek, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Udzielany jest on jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Wymiar dodatkowego urlopu zależny jest od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Jeżeli pracownica urodziła jedno dziecko, w 2011 roku przysługuje jej prawo do 2 tygodni dodatkowego urlopu, w latach 2012-2013 - będzie jej przysługiwać prawo do 4 tygodni dodatkowego urlopu, z kolei począwszy od roku 2014 będzie to 6 tygodni.

*Dziecko jako pracownik *

W przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka, w 2011 roku będzie jej przysługiwać prawo do 3 tyg. dodatkowego urlopu, w latach 2012-2013 - będzie to 6 tyg. dodatkowego urlopu, z kolei począwszy od roku 2014 będzie jej przysługiwać prawo do 8 tyg. urlopu.

Z kolei urlop ojcowski jest nowym uprawnieniem funkcjonującym w kodeksie pracy. Przysługuje on, analogicznie jak kobietom korzystającym z urlopu macierzyńskiego, wyłącznie pracownikom - ojcom wychowującym dziecko. Wyłączone jest zatem korzystanie przez niego z ojców świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Aby pracownik mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego, musi złożyć, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, pisemny wniosek do pracodawcy. Pracodawca w takim przypadku obowiązany jest uwzględnić taki wniosek.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do skorzystania z urlopu do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

W 2011 roku urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 1 tygodnia. Od 2012 roku będzie przysługiwał w wymiarze 2 tygodni.

Pracownikowi-ojcu korzystającemu z urlopu ojcowskiego przysługuje, zgodnie z art. 29 ust 5a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek macierzyński.

Pracownik-ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego niezależnie od skorzystania przez niego, w sytuacjach dopuszczonych przez prawo, z urlopu macierzyńskiego bądź dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

O przepisach dotyczących ciąży, porodu i dzieci czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/134/t128902.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/becikowe;po;nowemu;ministerstwo;przypomina,198,0,876230.html) Becikowe po nowemu. Ważna zmiana Od przyszłego roku, żeby otrzymać tzw. becikowe, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie, że matka od co najmniej 10. tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarza.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/190/t131774.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jakie;uprawnienia;ma;pracownica;w;ciazy,232,0,844008.html) Jakie uprawnienia ma pracownica w ciąży Pracownice w ciąży korzystają ze szczególnych uprawnień, jakie przyznał im ustawodawca, jako grupie pracowniczej. Czasami nawet wbrew swojej woli.
[ ( http://static1.iwoman.pl/i/art/120/t99192.jpg ) ] (http://www.iwoman.pl/na-serio/ludzie/kobieta;zdecyduje;gdzie;chce;rodzic;ale;nie;o;znieczuleniu,185,0,808121.html) Poród domowy tak, znieczulenie nie Od dziś personel szpitala ma m.in. zachęcać ojców do udziału w porodzie, a kobiety mogą wybrać miejsce porodu. Rodzice nie są jednak do końca zadowoleni z nowych przepisów.

Autor jest prawnikiem w kancelarii prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy

Tagi: urlop macierzyński, wiadomości, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
Kancelaria Piszcz i Wspólnicy
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz