Notowania

agemark
05.03.2012 15:12

Graś prosi Seremeta. Będzie śledztwo

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie zajmie się prośbą rzecznika rządu Pawła Grasia o wznowienie śledztwa w sprawie fałszowania jego podpisów pod dokumentami polsko-niemieckiej spółki - zdecydował prokurator generalny.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Andrzej Hrechorowicz)

Czy podpisy rzecznika rządu zostały sfałszowane? Paweł Graś twierdzi, że nie podpisywał dokumentów spółki Agemark po listopadzie 2007 roku. Media donoszą, że analiza grafologiczna wykazała, że to jego pismo .

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie zajmie się prośbą Grasia o wznowienie śledztwa w sprawie fałszowania jego podpisów pod dokumentami polsko-niemieckiej spółki. Zdecydował o tym prokurator generalny Andrzej Seremet.

Kilka dni temu Graś w liście do Seremeta powtórzył, że nie składał podpisów na jakichkolwiek dokumentach spółki Agemark Sp. po 16 listopada 2007 r. Dodał, że z doniesień medialnych wynika, jakoby Prokuratura Okręgowa w Krakowie stwierdziła na podstawie analizy grafologicznej, że podpisy na dokumentach spółki Agemark zostały złożone przez niego.

_ Mając na względzie konieczność pełnego i rzetelnego wyjaśnienia sprawy podrobienia moich podpisów na dokumentach Agemark Sp. z o.o. i w trosce o transparentność działania prokuratury w tej sprawie, zwracam się o zbadanie przez prokuratora generalnego przebiegu i wyników postępowania w sprawie, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzenia analizy grafologicznej, z której rzekomo ma wynikać, iż podpisy na dokumentach spółki Agemark Sp. z o.o. zostały złożone przeze mnie, co jest - podkreślam to po raz kolejny - niezgodne z rzeczywistością _ - napisał Graś.

Dodał, że na potrzeby badania grafologicznego nie zostały od niego pobrane jakiekolwiek próbki pisma ręcznego. _ Uważam za rzecz niebywałą, iż Prokuratura Okręgowa może czynić ustalenia dotyczące autorstwa pisma ręcznego, nie dysponując materiałem porównawczym o walorach bezspornej autentyczności _ - podkreślił w liście do Seremeta.

Według Grasia _ ten sposób postępowania prokuratury rodzi moją obawę o intencjonalną próbę uwikłania mnie z przyczyn pozamerytorycznych w postępowanie karne lub też próbę podważenia mojej uczciwości i praworządności _.

Zdaniem Grasia te okoliczności, wskazujące na możliwość _ intencjonalnego działania prokuratora prowadzącego sprawę na jego niekorzyść _, uzasadniają rozważenie pilnego podjęcia umorzonego postępowania przez prokuratora generalnego z urzędu i objęcie sprawy jego nadzorem.

W 2010 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie - z braku dowodów - umorzyła śledztwo dotyczące podania przez Grasia nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. Śledztwo wszczęto w sprawie złożenia w latach 2007-2008 r. przez Grasia, w związku z pełnieniem funkcji sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, trzech oświadczeń majątkowych, w których miał podać nieprawdę co do braku swojego członkostwa w zarządzie spółki prawa handlowego Agemark. Według prokuratury Graś złożył skuteczną rezygnację z funkcji członka Zarządu w listopadzie 2007 r.

Według warszawskiej prokuratury Graś _ pozostawał w przeświadczeniu skuteczności złożonej uprzednio rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z 16 listopada 2007 r., co uprawniało go do wskazania w oświadczeniach majątkowych braku swojego członkostwa w zarządzie _. Zdaniem prokuratury brak jest podstaw do podważenia wiarygodności tej wersji.

W śledztwie powzięto podejrzenie poświadczania nieprawdy oraz fałszowania dokumentów spółki Agemark. Materiały w tym zakresie zostały wyłączone do odrębnego postępowania i przekazane do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Czytaj więcej o działalności prokuratury
Szef prokuratury uległ. Zmusili go do... Prokurator generalny zawiesił prace powołanego przez siebie zespołu, który miał opracować nowe przepisy.
Krytykuje Seremeta. "Upolitycznił sprawę" Prokurator generalny Andrzej Seremet trochę się pośpieszył z wnioskiem ws. szefa prokuratury wojskowej Krzysztofa Parulskiego - ocenił doradca prezydenta Tomasz Nałęcz.
Tagi: agemark, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz