Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
jolanta fedak
01.06.2009 13:26

Fedak zapowiada "pakiet prorodzinny"

Najważniejsze z inicjatyw dotyczą wzrostu o 40 proc. zasiłków na dzieci.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Bartłomiej Zborowski)

Wzrost zasiłków na dzieci, wprowadzenie ustaw o rodzinnej pieczy zastępczej, o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, nowelizacja ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie zapowiedziała minister pracy i polityki społecznejJolanta Fedakw ramach rządowego programu rodzinnego.

_ - W tym roku z inicjatywy ministerstwa zamierzamy przyjąć program rządowy dotyczący dzieci i rodzin z dziećmi. Na ten program składa się kilka istotnych rozwiązań o charakterze ustawowym, a także programowym _ - mówiła Fedak.

Jak podkreśliła, najważniejsze z inicjatyw dotyczą wzrostu o 40 proc. zasiłków na dzieci. Minister poinformowała, że po podwyżce świadczenia będą wynosiły 68 złotych.

Kolejnym elementem programu będzie przyjęcie ustawy o opiece zastępczej, która będzie dążyć do likwidacji domów dziecka, oraz wspomagać rodziny biologiczne w jej funkcjach wychowawczych.

_ - Tę ustawę w formie założeń przyjmiemy prawdopodobnie na jutrzejszej lub następnej Radzie Ministrów. Istotne w tej polityce jest to, aby rodzice mogli lepiej włączyć się w obowiązki zawodowe i opiekę nad dziećmi _ - zaznaczyła minister.

Ustawa wprowadzić ma urząd asystenta rodziny, którego zadaniem będzie praca z rodzinami mającymi trudności oraz koordynacja współpracy poszczególnych ośrodków zajmujących się pomocą rodzinie, praca z nauczycielami, pedagogami, organizacjami pozarządowymi itd. Jego opinią mają się kierować sądy rodzinne.

Projekt zakłada również wspieranie rozwoju dziennej opieki nad dziećmi w świetlicach i ogniskach środowiskowych. Każda gmina będzie zobowiązana do opracowania lokalnych programów wspierania rodzin oraz rozwiązywania problemów społecznych, opartych o zasady kontaktu w domu, dobrowolności uczestnictwa, towarzyszenia rodzinie w podejmowaniu decyzji. Rodziny zagrożone kryzysem mają być stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników medycznych i inne instytucje.

Ustawa wprowadzić ma także duże zmiany w organizacji rodzinnej opieki zastępczej oraz szereg rozwiązań, które zachęcać mają do zostawania rodziną zastępczą. Każda rodzina będzie pod opieką zaakceptowanego przez siebie koordynatora.

Rząd promować chce rodzinne formy opieki zastępczej i stopniowo zastępować nimi domy dziecka. Zakłada się, że do 2010 r. nie będą trafiały tam dzieci poniżej siódmego roku życia, a od 2015 r. - poniżej 10 roku życia. Natomiast do 2020 r. wyeliminowane mają zostać duże placówki - powyżej 14 wychowanków. Placówki te przeznaczone będą jedynie dla dzieci starszych, wymagających szczególnej opieki, które mają problemy z przystosowaniem się do życia rodzinnego.

Fedak mówiła też o projekcie ustawy o formach opieki nad małymi dziećmi, który zmieni zasady tworzenia żłobków oraz pozwoli na tworzenie takich form opieki jak klub dziecięcy, ogródek dziecięcy, dzienny rodzic i opiekunka.

_ - Widać, co się w tej chwili dzieje, kiedy rodzice próbują zapisać dzieci do żłobka. W związku z tym podjęliśmy intensywne prace na początku tego roku, aby ten sztywny gorset organizacyjny i instytucjonalny lekko rozluźnić _ - zwróciła uwagę Fedak.

Obecnie żłobek jest rodzajem zakładu opieki zdrowotnej i podlega Ministerstwu Zdrowia, co znacznie utrudnia tworzenie i dostęp do takich placówek. Projekt MPiPS ma uelastycznić opiekę nad małymi dziećmi.

_ - Znacznie ułatwi to pracę samorządom, dla których zorganizowanie tej opieki to jest zadanie własne. Będzie ona lepsza, bliżej domu, a także tańsza _ - przekonywała Fedak.

Przypomniała również, że Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który wprowadza do polskiego prawa zakaz stosowania kar fizycznych i innych form poniżania dziecka. Nowela kładzie nacisk m.in. na skuteczną ochronę ofiar przemocy oraz stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar przez zakaz kontaktowania się oraz nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z nimi na etapie postępowania prokuratorskiego. Nakłada na świadków przemocy w rodzinie obowiązek informowania o tym właściwych instytucji. Wprowadza bezpłatną obdukcję oraz wzmacnia uprawnienia pracowników socjalnych.

Minister zapowiedziała również nowy program dotyczący dożywiania dzieci. Obecny kończy się w tym roku. Poinformowała, że resort opracowuje już nowy, kilkuletni program. Zapewniła, że środki na te zadanie na pewno znajdą się w budżecie państwa.

Fedak przypomniała też, że w zeszłym roku wprowadzono szereg rozwiązań, które ułatwiać mają godzenie życia rodzinnego i zawodowego, m.in. nowelizację Kodeksu pracy wydłużającą urlopy macierzyńskie i wprowadzającą mechanizmy ochrony zatrudnienia dla młodych rodziców. Dodała, że w ubiegłym roku rząd zajmował się reformą sytemu emerytalnego, a także programem rządowym 50+, który zachęca osoby powyżej 50 roku życia do aktywności zawodowej.

Tagi: jolanta fedak, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz