Notowania

Przejdź na
towar
06.02.2011 16:41

Czy ETS powstrzyma sprowadzanie podróbek?

Podstawą uznania towaru w tranzycie za towar podrobiony będzie wykazanie, że jego rzeczywistym miejscem przeznaczenia jest rynek europejski.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Nokia)

Przeciwdziałanie importowi towarów podrobionych i pirackich - naruszających prawa własności intelektualnej - do Unii Europejskiej jest zadaniem służb celnych krajów członkowskich. Importerzy próbują jednak obejść przepisy i wprowadzić na unijne rynki podróbki wykorzystując niepewność, co do statusu towarów w tranzycie. Niekorzystną dla producentów oryginalnych towarów sytuacje może zmienić Europejski Trybunał Sprawiedliwości, gdy zadecyduje, jakie dowody muszą przedstawić firmy, które podejrzewają naruszenie ich własności intelektualnej.

Podstawowym problemem jest to, czy towary w tranzycie mieszczą się w definicji towarów podrobionych i pirackich zawartej w Rozporządzeniu (WE) 1383/03. Rozporządzenie nie reguluje jednoznacznie statusu podrobionych i pirackich towarów znajdujących się w tranzycie przez terytorium Unii Europejskiej, co skutkuje różnym podejściem służb celnych krajów Unii Europejskiej do możliwości zatrzymywania tego typu produktów. W rezultacie, celnicy z różnych krajów UE mogą nie podejmować wobec nich identycznych działań jak w stosunku do towarów podrobionych lub pirackich bezpośrednio eksportowanych do krajów wspólnoty.

To kluczowa kwestia, ponieważ importerzy już teraz wykorzystują niepewność, co do statusu towarów w tranzycie i w praktyce bardzo często towary zgłoszone, jako będące w tranzycie, faktycznie są wprowadzane na rynki państw członkowskich UE (mimo, że miały rzekomo dotrzeć np. do Indii czy Meksyku). W ten sposób, dochodzi do naruszenia praw własności intelektualnej ich właścicieli oraz narażania konsumentów na konsekwencje korzystania z podrobionych produktów.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/104/t100456.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;chronic;sie;przed;podrobkami;reklamowanymi;w;internecie,105,0,646761.html) Jak chronić się przed podróbkami reklamowanymi w internecie?
Szansą na uzyskanie wiążącej interpretacji w tej sprawie będzie odpowiedź Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zainicjowanej przez firmy Philips (C-446/09) i Nokia (C-495/09), którym służby celne odpowiednio w Belgii i Wielkiej Brytanii odmówiły podjęcia działań w stosunku do towarów w tranzycie podejrzanych o naruszenie ich praw własności intelektualnej.

O wadze tej sprawy najlepiej świadczy fakt, że wiele rządów państw unijnych, w tym rząd polski, zajęły na piśmie i ustnie swoje stanowiska.

Udowodnić podrobienie

Najprawdopodobniej ETS uzna, że rozporządzenie ma zastosowanie do towarów w tranzycie tylko wtedy, gdy właściciel praw wyłącznych udowodni, że istnieją uzasadnione podejrzenia, że towary zadeklarowane, jako znajdujące się w tranzycie są faktycznie skierowane na rynek europejski.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t93835.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/kowalski;ma;pirackie;oprogramowanie;za;5;tys;zl,120,0,674424.html) "Kowalski" ma pirackie oprogramowanie za 5 tys. zł
Takie przypuszczenie oparte jest na wydanej 3 lutego 2011 r. opinii Adwokata Generalnego, która poprzedza wydanie orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości. W przeważającej większości spraw Trybunał podziela stanowisko Adwokata Generalnego i tylko w wyjątkowych przypadkach wydaje odmienne orzeczenie.

Zgodnie z tą opinią podstawą dla uznania towaru w tranzycie za towar podrobiony będzie wykazanie, że jego rzeczywistym miejscem przeznaczenia jest rynek europejski. Jak zaznacza sam Adwokat Generalny - będzie to wyjątkowo trudne na etapie samego tranzytu, czyli przed faktycznym wprowadzeniem towaru do handlu.

-_ Jeśli opinia Adwokata Generalnego, zostanie podtrzymana przez Trybunał Sprawiedliwości, to doprowadzi do wykształcenia się zróżnicowanej praktyki krajowych organów celnych, w tym podziału na liberalne i konserwatywne podejście do towarów w tranzycie - _ mówi Marcin Fijałkowski, radca prawny i rzecznik patentowy z kancelarii Baker&McKenzie.

Niedosyt ochrony praw własności

W konsekwencji polityka ochrony własności intelektualnej w poszczególnych państwach wspólnoty będzie bardzo zróżnicowana. W niektórych krajach będzie łatwo uzyskać ochronę i doprowadzić do zatrzymania podejrzanego transportu, w innych - polityka dowodzenia będzie bardziej restrykcyjna. _ - Taka zróżnicowana praktyka wśród krajów unijnych doprowadzi do wykształcenia się nowych szlaków, którymi towary podrobione i pirackie będą wprowadzane na rynek Unii _ - mówi Fijałkowski.

-_ Stanowisko Adwokata Generalnego nie jest satysfakcjonujące dla właścicieli praw własności intelektualnej, którzy mają bardzo ograniczone możliwości ochrony swoich praw w przypadku tranzytu towarów, które w Unii zostałyby uznane za podrobione lub pirackie. W szczególności niedosyt budzi lakoniczne określenie, w jakiej sytuacji służby celne będą miały wystarczające podejrzenie, że towar w tranzycie narusza prawa własności intelektualnej, a co za tym idzie, że można do niego zastosować procedury określone rozporządzeniem - _komentuje Julia Bonder-Le Berre, aplikant radcowski z kancelarii Baker&McKenzie.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/186/t114618.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/ochrona;wlasnosci;intelektualnej,28,0,699676.html) Ochrona własności intelektualnej Jak to powinno być przeprowadzone na portalach społecznościowych?
[ ( http://static1.money.pl/i/h/93/t115549.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/patenty;leza;odlogiem;-;firmy;nie;korzystaja,235,0,731371.html) Patenty leżą odłogiem - firmy nie korzystają Z badań wynika, że tylko co trzecia polska spółka ma zgłoszony jeden wynalazek lub wzór użytkowy.
[ ( http://static1.money.pl/i/prawo/o/708e79862b63b1bd2e7e1037b8709d71/760f461840b4b55dfddbd1dac6152f06.tiny.jpg ) ] (http://blog.e-prawnik.pl/deutsche-bahn-nie-zarejestruje-kolorow-jako-znaku-towarowego.html) Deutsche Bahn nie zarejestruje kolorów jako znaku towarowego W dniu 7 marca 2008 roku niemiecka spółka Deutsche Bahn zgłosiła do rejestracji w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante oznaczenie składające się z dwóch nałożonych na siebie...
Tagi: towar, wiadomości, prawo, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz