Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Bezpieczeństwo narodowe Polski dziś tematem posiedzenia Rady Ministrów

0
Podziel się:

Opracowanie planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa w związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim zapowiedziała w expose premier Ewa Kopacz.

Wzmocnienie bezpieczeństwa państwa zapowiedziała premier w expose</br>
Wzmocnienie bezpieczeństwa państwa zapowiedziała premier w expose</br> (KPRM / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0))
bEJtXMwR

Rząd na rozpoczętym dziś po godzinie jedenastej posiedzeniu zajmie się między innymi planem wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Ministrowie mają też przyjąć uchwałę w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019.

Opracowanie planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa w związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim zapowiedziała w expose premier Ewa Kopacz.

Plan opatrzony jest klauzulą _ zastrzeżone _. MON informuje jedynie, że określa on kompleksowe podejście do bezpieczeństwa Polski, zaś zawarte w nim zapisy wskazują obszary systemowych rozwiązań i wyznaczają zasadnicze kierunki działań w zakresie wzmacniania systemu bezpieczeństwa Polski, przede wszystkim systemu obronnego.

bEJtXMwT

Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa wynika, że plan obejmie takie zagadnienia jak integracja działań różnych instytucji na rzecz obronności, wzmocnienie jednostek wojskowych na wschodzie kraju, współpracę z organizacjami pozarządowymi i zmiany w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Na początku października wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak w wywiadzie dla PAP wyjaśnił, że w planie chodzi o zintegrowanie działań różnych instytucji i całościowe spojrzenie na sprawy obrony i bezpieczeństwa. _ - To nie jest tak, że skoro jest ministerstwo mające w nazwie obronę narodową, to ono odpowiada za wszystko. Ono powinno też w pewnej mierze integrować, konsolidować różne wysiłki _ - powiedział wicepremier.

Później Siemoniak zapowiedział, że w ramach planu MON chce też zwiększać kompletowanie jednostek na wschodzie kraju, które obecnie są przeważnie skadrowane. Do jednostek w tej części Polski ma trafić więcej żołnierzy i sprzętu; szef MON zapowiedział też inwestycje w tamtejszą infrastrukturę.

Ministrowie mają ponadto przyjąć uchwałę w sprawie _ Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 _. Celem programu jest wzmocnienie przygotowania służb i instytucji oraz udoskonalenie procedur w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Program został przygotowany w MSW we współpracy ze służbami i instytucjami wchodzącymi w skład międzyresortowego zespołu ds. zagrożeń terrorystycznych. Realizacja Programu do roku 2019 wyniesie 15,5 mln zł.

bEJtXMwZ

Program zawiera diagnozę zjawiska terroryzmu na koniec 2013 r. _ Pomimo podwyższonego poziomu zagrożenia zamachami terrorystycznymi na świecie i zaangażowania naszego kraju w działania w ramach międzynarodowych koalicji antyterrorystycznych, zagrożenie terrorystyczne w Polsce ze strony osób lub organizacji pochodzących z tzw. krajów podwyższonego ryzyka lub niestabilnych politycznie, utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, a terytorium RP traktowane jest jedynie jako cel rezerwowy ewentualnych ataków _ - wskazano w programie.

Podkreślono, że w zeszłym roku nie odnotowano informacji potwierdzających zagrożenie zamachami ze strony środowisk odwołujących się do radykalnych ideologii.

Jak podkreślono w 70-stronicowym dokumencie grupą najbardziej narażoną na ataki terrorystyczne są żołnierze uczestniczący w misji w Afganistanie.

Rząd rozpatrzy również poprawki do obywatelskiego projektu zmian w prawie budowlanym. Projekt zakłada m.in. doprecyzowanie zapisów Prawa budowlanego ws. budowy altan na terenie rodzinnych ogrodów działkowych oraz zabezpieczenie działkowców przed ewentualną ich rozbiórką.

bEJtXMxa

Projekt - jak podkreślają jego autorzy - reguluje zasady wznoszenia na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (RDO) niewielkich domków rekreacyjno-wypoczynkowych, czyli altan. Chodzi o doprecyzowanie przepisów ustawy Prawo budowlane z 1994 r. i ochronę kilkuset tysięcy obywateli. Nowelizacja ma w istocie charakter doprecyzowania dotychczasowych zapisów prawa, a nie zmiany obowiązujących rozwiązań. Proponuje się, aby do porządku prawnego obok dotychczasowego pojęcia _ altany _ wprowadzić nową kategorię _ altany działkowej _ - niewielkiego domu wznoszonego na terenach rodzinnych ogrodów działkowych" - podkreślono w uzasadnieniu.

Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności, który zakłada przesunięcie - z 1 stycznia na 1 marca 2015 roku - terminu wejścia w życie przepisów, na mocy których będzie można składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie kraju. Po 1 stycznia 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność - nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów.

Wydłużenie o dwa miesiące vacatio legis dwóch ustaw: o dowodach osobistych oraz o ewidencji ludności, oznacza, że do tego czasu nie będą wydawane nowe wzory dowodów. Jak podkreśla MSW celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego wdrożenia systemu, na który składają się m.in. rejestr PESEL i rejestr dowodów osobistych.

W myśli przepisów, które miały wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku utworzony miał zostać elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik.

bEJtXMxb

Kolejny punkt posiedzenia rządu, to założenia projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Prasowej. Zakładają one doprecyzowanie działalności misyjnej Polskiej Agencji Prasowej. Projekt jest realizacją wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która chce precyzyjnego ustalenia kosztów oraz przychodów z działalności misyjnej PAP. Na ich podstawie ustalana i rozliczana jest dotacja przyznawana dla Agencji z budżetu państwa.

Czytaj więcej w Money.pl
Tysiąc przypadkowych ofiar nalotów dronów W Pakistanie drony polujące na 24 mężczyzn spowodowały śmierć 874 osób, w tym 142 dzieci.
Rośnie liczba radykalnych muzułmanów Niemiecki wywiad ostrzega, w Niemczech przebywa ok. 6300 muzułmanów należących do radykalnego ruchu salafitów.
Nadchodzi nowa era ataków terrorystycznych? Nie są to ataki będące owocem szerszego spisku, lecz przeprowadzane przez indywidualnych sprawców.
bEJtXMxu
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)