Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo
06.01.2010 19:53

Będzie zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców?

Posłowie chcą wyższych kary za spowodowanie wypadku i jazdę po pijanemu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(kot2626/iStockphoto)

Za zaostrzeniem kar dla nietrzeźwych kierowców oraz wprowadzeniem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej opowiedziały się wszystkie kluby poselskie. Posłowie debatowali nad dwoma projektami nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego.

Poselski projekt nowelizacji kodeksu zaostrza kary dla nietrzeźwych kierowców; rządowy - przewiduje utworzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Poselski projekt przewiduje wprowadzenie zakazu prowadzenia pojazdów na zawsze w przypadku gdy nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek, którego skutkiem była śmierć osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Projekt przewiduje też kary od 3 miesięcy do 5 lat więzienia w przypadku, gdy kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego był wcześniej skazany za jazdę po pijanemu. Kary takie byłyby orzekane także w przypadku, gdy kierujący pojazdem złamał orzeczony czasowy zakaz.

Projekt przewiduje możliwość odstąpienia przez sąd od orzeczenia zakazu kierowania pojazdem; jednak zobowiązuje sąd do uzasadnienia takiej decyzji.

Grzegorz Karpiński z PO zwrócił uwagę, że zgodnie z projektem sąd będzie miał obowiązek uzasadnienia, dlaczego chce odstąpić od wprowadzenia zakazu.

Józef Zych z PSL, popierając zmiany, zaznaczył jednak, że mogą zdarzyć się przypadki, kiedy osoba nietrzeźwa kieruje pojazdem, ale robi to w celu ratowania życia lub mienia dużej wartości. Albo gdy środek odurzający został jej podany bez jej wiedzy. Jego zdaniem projekt nie precyzuje, co należy robić w takich sytuacjach.

Kluby opowiedziały się także za utworzeniem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Zgodnie z rządowym projektem z Funduszu będzie finansowana pomoc dla pokrzywdzonych i członków ich rodzin, a także dla odbywających karę pozbawienia wolności, zwalnianych z zakładów penitencjarnych oraz ich rodzin.

Powstanie jednego Funduszu wynikało - jak podkreślał wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona - z _ potrzeby większej jawności i przejrzystości _ w gospodarowaniu środkami Funduszu; a także bardziej skutecznego egzekwowania zasądzonych środków. Pozwoli wydatkować środki na więcej celów, a także skuteczniej kontrolować ich przepływ.

Za pieniądze z Funduszu organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje) będą tworzyć m.in. sieć pomocy ofiarom przestępstw. Dzięki niej każdy pokrzywdzony będzie mógł uzyskać niezbędne informacje, porady, pomoc prawną, psychologiczną czy socjalną. Ważnym elementem tego systemu będzie powołanie instytucji opiekuna ofiary - wolontariusza, który w miarę potrzeby będzie pomagał pokrzywdzonemu.
Środki Funduszu są przeznaczane na: pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, a także promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.

Fundusz ma być zasilany z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 20 proc. wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych, wykonania kar dyscyplinarnych, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Zgodnie z projektem sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu w przypadku skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka czy ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Według dotychczasowych rozwiązań, pieniądze z nawiązek można było przeznaczać jedynie na cele bezpośrednio związane z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem.

Tagi: prawo, kierowca, kara, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, najważniejsze, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz