Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
rzecznik ubezpieczonych
17.09.2011 07:48

Będzie nas lepiej bronił bez polityki

Sejm przyjął poprawkę do nowelizacji ustaw o Rzeczniku Ubezpieczonych (RU) i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Khz/Dreamstime)

Sejm przyjął senacką poprawkę do nowelizacji ustaw o Rzeczniku Ubezpieczonych (RU) i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zezwala RU na pracę naukową. Nowela zakazuje rzecznikom m.in. przynależności do partii politycznych oraz pracy na innych stanowiskach.

Nowela ustaw o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (RU), a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) zakłada, że RU oraz RPP i jego zastępcy nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie będą mogli także należeć do partii politycznej, prowadzić działalności publicznej _ niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu _. Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów.

Rzecznik Ubezpieczonych będzie mógł zajmować także stanowisko naukowo-dydaktyczne lub naukowe w szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od nowej kadencji parlamentu. W przyszłości funkcje RU i RPP będą obsadzane przez osoby, które nie mają mandatu poselskiego lub senatorskiego. Gdyby się zdarzyło, że taki mandat by miały - musiałyby wybrać: mandat albo funkcja rzecznika.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, RU oraz pracownicy jego biura nie mogą jedynie być zatrudniani w zakładzie ubezpieczeń, towarzystwie emerytalnym, funduszu emerytalnym. Nie mogą też być akcjonariuszami lub członkami władz zakładów ubezpieczeń oraz wykonywać czynności związanych z działalnością ubezpieczeniową lub pośrednictwem ubezpieczeniowym. Nie mogą też być akcjonariuszami oraz wykonywać obowiązków członka zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa emerytalnego.

O innych ważnych zmianach w prawie czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/213/86741_s.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zakaz;aborcji;poslowie;nad;nim;pracuja,113,0,893809.html) Zakaz aborcji wraca. Sprzeciwy i awantury Przeciwne zapisom protestują Amnesty International i Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/241/111857_s.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/bedzie;szybsza;pomoc;dla;powodzian,226,0,893666.html) Pomoc dla ofiar powodzi, teraz będzie inaczej Sejm uchwalił ustawę powodziową, która upraszcza procedury niesienia pomocy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/83/137043_s.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jest;podpis;prezydenta;pod;ustawa;antyspreadowa;pomoze;milionowi;kredytobiorcow,251,0,888571.html) Prezydent podpisał. Pomoże kredytobiorcom? Zmiana prawa ma wymusić na bankach obniżkę marży przy ustalaniu kursu walut.
Tagi: rzecznik ubezpieczonych, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz