Notowania

5 sposobów na dochodzenie zaległych alimentów

Alimenciarz może stracić prawo jazdy lub trafić do rejestru dłużników. To jednak nie wszystkie sposoby na odzyskanie zaległych alimentów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Alenkasm/Dreamstime)

W ściganiu nierzetelnego dłużnika pomoże komornik i gmina. Alimenciarz może stracić prawo jazdy lub trafić do rejestru dłużników. Za uchylanie się od płacenia grożą też: grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet dwa lata więzienia. To jednak nie wszystkie sposoby na odzyskanie zaległych alimentów.

*1. Idziemy do komornika *

Alimenty dla rodzica wychowującego dziecko muszą być wynikiem wyroku sądu lub ugody pomiędzy rodzicami zawartej przed sądem. Komornik nie podejmie się dochodzenia roszczeń tylko na podstawie np. ustnej umowy pomiędzy rodzicami.

Aby wszcząć egzekucję komorniczą, trzeba:

* - złożyć wniosek do komornika o wyegzekwowanie alimentów,
* - załączyć do wniosku oryginalny, prawomocny wyrok sądu lub ugodę - wówczas są one zaopatrzone w tzw. klauzule wykonalności
* - trzeba podać komornikowi dostępne informacje na temat nierzetelnego rodzica - jego miejsce pobytu, pracy, stan majątku i wszelkie informacje, które mogą pomóc w skutecznej egzekucji. Im więcej komornik wie o dłużniku, tym szybciej znajdzie sposób na odzyskanie pieniędzy.

Koszty egzekucji obciążają ściganego rodzica. Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna, komornik zwraca się do policji z wnioskiem o ustalenie adresu i miejsca pracy dłużnika. Może też żądać informacji od banku na temat jego oszczędności.

Po dwóch miesiącach bezskutecznego postępowania, rodzic może uzyskać zaległe pieniądze od państwa. Wtedy komornik w ciągu 14 dni wydaje oświadczenia o bezskuteczności postępowania. Jest ono niezbędne by zgłosić się do Funduszu Alimentacyjnego.

*2. Zwracamy się do Funduszu Alimentacyjnego *

Wypłatą zaliczki alimentacyjnej zajmują się albo urzędy gmin albo ośrodki pomocy społecznej. Do nich zwracamy się z wnioskiem, także wtedy gdy dłużnik uciekł za granicę lub się ukrywa.

Jest jednak kilka warunków. By otrzymać pieniądze dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725 złotych netto. Pieniądze można otrzymać w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 500 złotych miesięcznie.

[

Alimenty: Kto i ile musi płacić? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/alimenty;kto;i;ile;musi;placic,95,0,493919.html )

Trzeba pamiętać, że pieniądze z funduszu należą się na dziecko, które nie ma jeszcze 18 lat. Chyba że uczy się ono lub studiuje, wtedy dostaje pieniądze do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, alimenty przysługują mu bez względu na wiek.
W trzech przypadkach rodzic nie dostanie pieniędzy z funduszu:

* - kiedy dziecko przebywa np. w domu pomocy społecznej, domu dziecka albo w rodzinie zastępczej
* - gdy dziecko ma swoje własne dziecko i jest pełnoletnie,
* - jeżeli dziecko zawarło związek małżeński.

Urząd wydaje decyzje o przyznaniu pieniędzy w ciągu miesiąca. Gdy odmówi można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni.

Wypłata pieniędzy może zostać wstrzymana, gdy sytuacja rodzica wychowującego dziecko poprawi się, np. dostanie on pracę. Należy o tym zawiadomić urząd, bo w przypadku nienależnego pobierania świadczeń, trzeba będzie je zwrócić wraz z odsetkami.

*3. Nasyłamy urzędników – nieuczciwy dłużnik może stracić prawo jazdy lub trafić na czarną listę *

W dochodzeniu zaległych alimentów poza komornikiem, może nam też pomóc gmina. Ma to miejsce gdy otrzymujemy wypłatę pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego. Może o nie wystąpić też rodzic, który nie uzyskał wsparcia z państwowej kasy (bo np. ma zbyt wysoki dochód). Wniosek o egzekucję administracyjną składamy w urzędzie (wójta, burmistrza lub prezydenta).

Gmina musi wówczas zmobilizować dłużnika do podjęcia pracy, przeprowadzić wywiad alimentacyjny, pobrać oświadczenie majątkowe. Wysyła go do urzędu pracy. Może też skierować go na tzw. prace interwencyjne.

Gdy to nie przynosi rezultatów wówczas może np. zabrać mu na jakiś czas prawo jazdy. Następuje to na podstawie decyzji starosty. Jeżeli unikający płacenia rodzic umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, będzie szukał pracy lub ją podejmie - wówczas prawo jazdy zostanie mu zwrócone.

[

Unia utrudni życie alimenciarzom ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/unia;utrudni;zycie;alimenciarzom,170,0,379562.html )
Innym sposobem na utrudnienie życia jest wpisanie dłużnika, który od co najmniej pół roku nie płaci alimentów, do jednego z trzech krajowych rejestrów długów. Każdy z nich ma podpisane umowy z: bankami, instytucjami udzielającymi pożyczek oraz firmami leasingowymi. Gminy mogą to zrobić za darmo.

To skutecznie może utrudnić dłużnikowi zakup na raty np. pralki, wzięcie pożyczki lub kupno telefonu na abonament. Zostanie on wykreślony z rejestru, dopiero kiedy gmina zawiadomi, że nastąpiła spłata zadłużenia lub umorzono je.

4. Po alimenty do dziadków

Można też wszcząć procedurę dochodzenia alimentów od rodziców nierzetelnego płatnika. Pozwala na to jeden z przepisów kodeksu rodzinnego, który mówi, że do przekazywania pieniędzy na utrzymanie dziecka zobowiązani są krewni w linii prostej, czyli rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo (art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Z takim pozwem zwracamy się do sądu rodzinnego. Trzeba jednak uwodnić, że dziadkowie posiadają odpowiednie dochody. W trakcie postępowania na nasz wniosek sąd może zwrócić do urzędu skarbowego o przekazanie i dostarczenia PIT za poprzedni rok kalendarzowy.

5. Za niepłacenie alimentów można trafić za kratki

Jeśli powyższe sposoby nie przynoszą rezultatów, a nierzetelny dłużnik uporczywie uchyla się od płacenia, można wystąpić do prokuratora o wszczęcie postępowania karnego. Może to zrobić rodzic wychowujący dziecko, gmina lub miejski ośrodek pomocy społecznej. Alimenciarzowi za uchylanie się od płacenia grozi grzywna, kara pozbawienia wolności lub nawet więzienie do dwóch lat (na podstawie art. 209 par. 1 Kodeksu Karnego).

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/255/t19967.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/nie;placisz;alimentow;nie;dostaniesz;kredytu,114,0,373874.html) Nie płacisz alimentów? Nie dostaniesz kredytu Gmina będzie mogła skierować dłużnika do robót publicznych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/2/t21762.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/gminy;i;komornicy;nie;radza;sobie;ze;sciaganiem;alimentow,49,0,540721.html) Gminy i komornicy nie radzą sobie ze ściąganiem alimentów Państwo dołożyło do funduszu alimentacyjnego 800 mln zł.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/90/t42330.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/fedak;nie;zabraknie;pieniedzy;na;alimenty,225,0,487905.html) Fedak: Nie zabraknie pieniędzy na alimenty Oszczędności nie wpłyną na wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego - mówi minister.
Tagi: egzekucja alimentów, giełda, wiadomości, porady, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz