Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiana ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

0
Podziel się

Dnia 8 stycznia 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiana stanowi wykonanie obowiązku dostosowania...

bEgwGiKZ

Dnia 8 stycznia 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zmiana stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r., sygn. akt SK 6/07. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 18 § 1 pkt 6 w zakresie, w jakim jako podstawę wyłączenia sędziego od udziału w orzekaniu w postępowaniu sądowym toczącym się po wznowieniu postępowania administracyjnego pomija jego wcześniejszy udział w orzekaniu w sprawie dotyczącej decyzji wydanej we wznawianym postępowaniu administracyjnym. W obecnym kształcie w art. 18 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dodaje się ust. 6a. Na podstawie tego przepisu wyłączeniu z mocy ustawy będzie podlegał sędzia w sprawach dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie.

bEgwGiLC
prawo
ważne terminy
KOMENTARZE
(0)