Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo
07.09.2010 00:00

Zmiana Kodeksu karnego

Dnia 8. września 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 8. września 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Na mocy nowelizacji zostaną zmienione głównie przepisy części szczególnej kodeksu karnego. M.in. zostały zmienione oraz dodane nowe typy czynów zabronionych w rozdziale XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne.

Wprowadza się także, m. in. typ czynu zabronionego polegającego na handlu ludźmi.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji (druk sejmowy nr 2387): Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do polskiego Kodeksu karnego nowych typów czynów zabronionych, nawiązujących do karnomaterialnych przepisów Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 17 lipca 1998 r., w tym zbrodni przeciwko ludzkości i niektórych zbrodni wojennych oraz wprowadzenie do Kodeksu karnego definicji pojęcia „handel ludźmi", wynikającej z ratyfikowanego przez Polskę w dniu 18 sierpnia 2003 r. Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, zwanego powszechnie protokołem z Palermo (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160), uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada
2000 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158), Decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. Urz. WE L 203 z dnia 1 sierpnia 2002 r.), a także Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107).

Tagi: prawo, ważne terminy
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz