Notowania

prawo
18.01.2013 00:00

Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia

Dnia 19 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 19 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2013.30).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448).

* *Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem 30 września 2013 r.

Tagi: prawo, ważne terminy
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz