Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

0
Podziel się

Dnia 6. sierpnia 2010 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Rozporządzenie...

bEhjOlSJ

Dnia 6. sierpnia 2010 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego*.*

Rozporządzenie określa:

*1) *kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;

bEhjOlSL

*2) *warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji magazynowych, sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych oraz gazociągów bezpośrednich;

*3) *sposób prowadzenia obrotu paliwami gazowymi;

*4) *warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu gazowego i połączeń międzysystemowych;

*5) *zakres, warunki i sposób bilansowania systemu gazowego oraz prowadzenia z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu;

bEhjOlSR

*6) *zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami w systemie gazowym;

*7) *warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, w tym z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych;

*8) *parametry jakościowe paliw gazowych i standardy jakościowe obsługi odbiorców;

*9) *sposób załatwiania reklamacji.

bEhjOlTm
prawo
ważne terminy
KOMENTARZE
(0)