Notowania

prawo
01.05.2012 00:00

Rejestr lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

Dnia 2 maja 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 2 maja 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne (Dz.U.2012.415).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 16p ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95).

Rozporządzenie określa:

*1) *sposób i tryb przekazywania do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, zwanego dalej „rejestrem", danych określonych w art. 16p ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą";

*2) *szczegółowy sposób prowadzenia rejestru;

*3) *sposób udostępniania danych wpisanych do rejestru.

Tagi: prawo, ważne terminy
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz