Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

0
Podziel się

Dnia 29 stycznia 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zmiany do...

bEhbESGJ

Dnia 29 stycznia 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy prawo zamówień publicznych i stanowi implementacje do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007 r., s. 31).

Najważniejszym skutkiem wprowadzanych zmian jest likwidacja instytucji protestu wnoszonego przez wykonawcę do zamawiającego gdyż jest on środkiem ochrony prawnej mało efektywnym i niezapewniającym skutecznego eliminowania naruszeń przepisów ustawy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (tak: Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw; druk sejmowy nr 2310). Nowelizacja utrzymuje w mocy pozostałe środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu.

bEhbESGL
bEhbESHm
prawo
ważne terminy
KOMENTARZE
(0)