Notowania

prawo
30.10.2009 00:00

Nowa ustawa o Służbie Celnej.

Dnia 31 października 2009 roku wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1323). Jednocześnie traci moc obowiązującą ustawa z dnia 24 lipca...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 31 października 2009 roku wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1323). Jednocześnie traci moc obowiązującą ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm. ). Nowa ustawa rozszerza kompetencje służby celnej. Celnicy będą badali sprawy nieprawidłowości dotyczących cła i akcyzy, a także zajmą się kontrolą gier oraz poborem podatku od gier.

Nowa ustawa o Służbie Celnej wprowadza również zmiany do szeregu aktów prawnych. Poniżej wymieniamy najważniejsze:

* ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
* ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
* ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
* ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
* ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
* ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych,
* ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
* ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego,
* ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
* ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
* ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
* ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy,
* ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym,
* ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
* ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe,
* ustawę z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,
* ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
* ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
* ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
* ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Tagi: prawo, ważne terminy
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz