Notowania

prawo
14.06.2011 00:00

Nagrody roczne

Dnia 15 czerwca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 15 czerwca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.), określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 2, 9 i 12 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Tagi: prawo, ważne terminy
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz