Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Legalizacja samowoli budowlanej

0
Podziel się

Dnia 6 sierpnia 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Nowelizacja stanowi dostosowanie...

bEhkdEJh

Dnia 6 sierpnia 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Nowelizacja stanowi dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. (sygn. akt P 46/08). Na mocy nowelizacji inwestor, w celu zalegalizowania samowoli budowlanej, nadal będzie zobowiązany do dostarczenia m. in. ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy brak jest MPZP) jednakże zniesiono wymóg, aby decyzja ta była ostateczna w dniu wszczęcia postępowania na podstawie art. 49b ustawy prawo budowlane.

Wskazany w przepisie wymóg posiadania „ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania", decyzji administracyjnej, wymaganej w celu legalizacji samowoli budowlanej na obszarze pozbawionym planu zagospodarowania implikuje, zdaniem Trybunału, nadmiernie restrykcyjny termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, który nie znajduje uzasadnienia w celu postępowania legalizacyjnego (decyzja ta służy do stwierdzenia zgodności budowy z ogólnym porządkiem planistycznym, zdaniem Trybunału istotne jest zatem, aby inwestor dysponował taką decyzją najpóźniej do upływu terminu jego dostarczenia (tj. 30 dni od wydania postanowienia przez właściwy organ w trybie art. 49b ust. 2 prawa budowlanego), nie jest natomiast konieczne, aby miał on tę decyzję już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego) - tak: Uzasadnienie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane (druk sejmowy nr 2950).

bEhkdEJK
prawo
ważne terminy
KOMENTARZE
(0)