Notowania

prawo
06.07.2011 00:00

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego

Dnia 7 lipca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 7 lipca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), określa szczegółowe warunki odbywania praktyki, programy szkolenia oraz sposób organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, a także obowiązujące kryteria kwalifikacji, czas trwania praktyki i wiedzę niezbędną dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, kryteria oceny osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego oraz tryb jego przeprowadzenia.

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Tagi: prawo, ważne terminy
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz