Notowania

prawo
08.06.2011 00:00

Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dnia 9 czerwca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 9 czerwca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Rozporządzenie określa zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, w tym:

*1) *podmioty upoważnione do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP;

*2) *okres ważności profilu zaufanego ePUAP;

*3) *zawartość profilu zaufanego ePUAP;

*4) *przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP;

*5) *przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność;

*6) *warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;

*7) *warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych związanych z potwierdzeniem, przedłużaniem ważności albo unieważnianiem profilu zaufanego ePUAP;

*8) *wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie ważności i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.

Tagi: prawo, ważne terminy
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz