Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo
06.07.2011 00:00

Egzamin wstępny i egzamin notarialny

Dnia 7 lipca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 7 lipca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego.

Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 71f § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), zmienia rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego. Rozporządzenie określa:

*1) *tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej;

*2) *wysokość oraz tryb wypłacania wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej;

*3) *rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 74a § 4 pkt 4-8 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, zwanej dalej „ustawą";

*4) *szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego oraz egzaminu notarialnego, w tym:

*a) *sposób działania komisji kwalifikacyjnej,

*b) *czas trwania egzaminu wstępnego oraz poszczególnych części egzaminu notarialnego,

*c) *sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej przez izby notarialne, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą.

Tagi: prawo, ważne terminy
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz