Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dnia 6 września 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

EPrawnik zmiany
Czytaj także
Polecane galerie