Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zwolnienie społecznego inspektora pracy

0
Podziel się:

Rozwiązanie umowy o pracę ze społecznym inspektorem jest możliwe jeśli zgodzi się na to zakładowa organizacja związkowa.

Zwolnienie społecznego inspektora pracy

Społeczna inspekcja pracy jest organem pracowniczym mającym na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Kreowana jest przez społecznych inspektorów pracy, którym ustawodawca zagwarantował specjalne przywileje w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy.

Społeczna inspekcja pracy jest organem kierowanym przez zakładowe organizacje związkowe. Reprezentuje jednak interesy ogółu pracowników danego zakładu pracy. Społecznym inspektorem pracy, co do zasady, może być pracownik firmy, który jest członkiem związku zawodowego i jednocześnie nie jest kierownikiem zakładu lub osobą bezpośrednio mu podległą. Zakładowa organizacja związkowa może jednak zadecydować, aby społecznym inspektorem została osoba niebędąca członkiem związku.

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, społeczny inspektor pracy, celem wykonywania swojej funkcji, ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy. Ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.

W związku z szerokim wachlarzem uprawnień społeczni inspektorzy pracy często wykonują czynności, przez które mogą _ narazić się _ pracodawcy. Dlatego pracownik pełniący funkcję społecznego inspektora pracy korzysta ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy przewidzianej w ustawie o społecznej inspekcji pracy.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/37/t86053.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wypowiedzenie;a;zwiazki;zawodowe,124,0,754812.html) Wypowiedzenie a związki zawodowe
Gwarantuje mu to ochronę niezależności w wypełnianiu jego funkcji. Zgodnie z art. 13 ustawy zakład pracy nie może pracownikowi pełniącemu taką funkcję wypowiedzieć ani rozwiązać z nim umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 kp).

W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej. Co do zasady, konieczność uzyskania zgody oznacza, że bez niej nie można rozwiązać umowy o pracę. Wskazana ochrona przysługuje przez czas pełnienia funkcji inspektora oraz w okresie roku po zakończeniu jej sprawowania.

Wskazana ochrona dotyczy także wypowiedzenia warunków pracy i płacy, tzw. wypowiedzenia zmieniającego, dokonanego na niekorzyść pracownika - społecznego inspektora pracy.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracodawca;moze;zwolnic;dyscyplinarnie,37,0,760357.html) Kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie?
Przedmiotowa ochrona nie obejmuje jednak inspektorów, którym pozostało nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 43 kp. Po pierwsze, możliwa jest zmiana warunków pracy i płacy, jeśli jest ona uzasadniona wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej grupy, do której inspektor należy. Wypowiedzenie zmieniające jest możliwe również w przypadku utraty przez inspektora zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (stwierdzonej orzeczeniem lekarskim) albo w przypadku niezawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu.

Społeczny inspektor pracy może także zostać odwołany z wykonywanej funkcji. Odwołanie nie oznacza, że pracownik przestaje być zatrudniony u pracodawcy a jedynie pozbawia go funkcji inspektora.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kontrola;zasadnosci;zwolnienia;lekarskiego;pracownika,240,0,786416.html) Kontrola zasadności zwolnienia lekarskiego pracownika Jeżeli kontrola wykaże, że zaświadczenie lekarskie jest fałszywe, płatnik składek występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/87/t87383.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pierwszy;urlop;-;ile;przysluguje;nowemu;pracownikowi,111,0,773487.html) Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi Po przepracowaniu pierwszego miesiąca zatrudniony ma prawo do jednej dwunastej urlopu przysługującego jej po przepracowaniu roku.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t95345.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/gdzie;lezy;granica;mobbingu,240,0,771824.html) Gdzie leży granica mobbingu? Z praktyki orzeczniczej wynika, że nie jest możliwe wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu.

Autorka jest aplikantką radcowską w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku

_ _

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)