Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zadaniowy czas pracy. Kiedy można stosować?

0
Podziel się

Powinien być stosowany przy pracach, przy których nie można z góry wymierzyć potrzebnego czasu do wykonania typowych zadań.

Zadaniowy czas pracy. Kiedy można stosować?
bDZQDoYB

Z uwagi na różnorodność rodzajów pracy i specyficzną organizację pewnych stanowisk, obok tradycyjnego systemu czasu pracy ustawodawca przewidział możliwość stosowania systemu zadaniowego. W związku z powyższym art. 140 Kodeksu pracy (Kp) wprowadził możliwość stosowania systemu zadaniowego czasu pracy w przypadku, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonania. Warto podkreślić, iż aby zastosować u danego pracodawcy system zadaniowego czasu pracy wystarczy, że chociażby jedna ze wskazanych wyżej przesłanek zostanie spełniona.

Zadaniowy czas pracy polega na wyznaczeniu pracownikowi konkretnych zadań do wykonania, a zatem powinien być stosowany przy tych rodzajach pracy, przy których nie można z góry wymierzyć potrzebnego czasu dla wykonania typowych zadań lub też gdy nie jest możliwe precyzyjnie określenie pory doby, w której praca powinna być wykonana. System zadaniowy czasu pracy stosowany jest najczęściej wobec pracowników prowadzących pracę w terenie, przedstawicieli handlowych, dziennikarzy, programistów, pracowników serwisów technicznych.

Należy podkreślić, iż zadania wyznaczane pracownikowi powinna cechować możliwość względnie samodzielnego ich wykonania. Samodzielność, w tym przypadku, nie oznacza jednak braku podporządkowania kierownictwu pracodawcy, lecz jedynie fakt, że pracownik będzie mógł sam zdecydować, kiedy i z jaką intensywnością wykona wyznaczone mu zadania, które często uwarunkowane są okolicznościami obiektywnymi. Pracownik będzie więc mógł samodzielnie kształtować optymalny w danych warunkach rozkład czasu pracy, w tym wyznaczy początek i koniec dnia pracy.

bDZQDoYD

Istota zadaniowego czasu pracy polega na tym, że pracownicy objęci tym systemem mają tak ustawione zadania, aby obiektywnie mogli wypełnić swoje obowiązki w ramach norm czasu pracy określonych w art. 129, tj. w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie w 40 godzin tygodniowo w ramach przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jak już zostało wyżej wskazane pracownicy mają jednak wpływ na rozkład własnego czasu pracy i intensywność wykonywania zadań. Ponieważ nie są rozliczani z czasu pracy, lecz z wykonywanych zadań, może się zdarzyć, że w pewnych okresach nasilenie ich pracy będzie większe, a w innych mniejsze. Może także dojść do czasowego spiętrzenia zadań i do przejściowego przekroczenia wymiaru czasu pracy. W takich wypadkach niejako naturalne jest wyrównanie przekroczonego wymiaru czasu pracy w jednym okresie - krótszym czasem pracy w innym.

W omawianym systemie nie sporządza się z wyprzedzeniem rozkładu czasu pracy, bowiem o rozkładzie w ciągu doby i tygodnia decyduje bezpośrednio sam pracownik, a przepracowany czas nie podlega rozliczeniu w ustalonym z góry okresie rozliczeniowym.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/238/246510.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odpowiedzialnosc;pracownika;za;sprzet;firmowy,70,0,1156422.html) *Zgubiłeś firmowy sprzęt? Taka będzie kara * Pracownik ponosi odpowiedzialność, jeżeli ułatwi kradzież sprzętu firmowego np. zostawiając na parkingu otwarty samochód wraz z kluczykami.

Z uwagi na powyższe bezprzedmiotowe jest w takim przypadku prowadzenie indywidualnej karty ewidencjonującej przepracowane godziny. Elementem kontroli pracy jest jedynie sprawdzenie, czy wyznaczone zadania zostały wykonane w ustalonym terminie.

bDZQDoYJ

Wyznaczenie pracownikowi zadań, których wykonanie nie jest możliwe w normalnym czasie pracy tj. w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie w 40 godzin tygodniowo w ramach przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, jest równoznaczne ze świadczeniem pracy w czasie przekraczającym normy czasu pracy i nie wyłącza roszczenia o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Zatem należy pamiętać, iż nazwanie czasu pracy _ zadaniowym _ nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 140 K.p zd. 2 Art. 140 K.p., w omawianym systemie, czas niezbędny do wykonania zadań w ramach obowiązujących norm czasu pracy pracodawca ustala _ po porozumieniu _ z pracownikiem. I zawsze jeżeli okaże się, iż mimo ustalonego limitu czasu na wykonanie danego zadania wystąpiła konieczność dodatkowej pracy, to wykonana dodatkowo praca będzie stanowiła prace w godzinach nadliczbowych.

Reasumując:

  • Pracodawca ma możliwość wprowadzenia w swoim zakładzie systemu zadaniowego czasu pracy zawsze, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy albo jej organizacją lub też miejscem wykonania.
  • Czas niezbędny do wykonania zadań w ramach obowiązujących norm czasu pracy pracodawca ustala _ po porozumieniu _ z pracownikiem.
  • Pracownik może samodzielnie kształtować optymalny w danych warunkach rozkład czasu pracy, w tym wyznaczyć początek i koniec dnia pracy - nie wyłącza to podporządkowania pracodawcy.
  • Pracodawca może zobowiązać pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań w siedzibie pracodawcy w określonych godzinach funkcjonowania zakładu, przy czym żądanie pozostawania do dyspozycji pracodawcy ponad 8 godzin na dobę jest świadczeniem pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Brak typowej dla stosunku pracy kontroli czasu pracy ze strony pracodawcy.
  • Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów o czasie pracy zawartych w Kodeksie pracy.
  • Wyznaczenie pracownikowi zadań, których wykonanie nie jest możliwe w normalnym czasie pracy jest równoznaczne ze świadczeniem pracy w czasie przekraczającym normy czasu pracy - nie wyłącza roszczenia o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
bDZQDoYK
Czytaj więcej w Money.pl
Więcej zwolnień grupowych? To mogą firmy Pracownikowi, zwolnionemu z pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od stażu pracy.
Wypowiedzenie umowy o pracę. Można cofnąć? Jeżeli pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, to jego skuteczne cofnięcie wymaga zgody tego pracownika.
Tego urlopu pracodawca może odmówić? Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, stanowiącą ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Autorka jest radca prawnym w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

bDZQDoZe
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)