Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
przemoc wobec dzieci
21.01.2014 06:30

Zachowanie tajemnicy lekarskiej i odstępstwa od niej

Lekarz zostaje zwolniony z tajemnicy lekarskiej w przypadku sprawy dotyczącej dziecka maltretowanego.

Podziel się
Dodaj komentarz

Co do zasady świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego osobę lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jak również na hańbę i dotkliwą stratę majątkową. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy.

Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy lekarskiej mogą być przesłuchane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy to jest niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

Lekarz pozostaje zwolniony z tajemnicy lekarskiej w przypadku sprawy dotyczącej dziecka maltretowanego. Teza taka może zostać postawiona w oparciu o przepisy, które wskazują wprost, iż dozwolone jest zwolnienia z zachowania tajemnicy, kiedy jej zachowanie może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Ujawnienie może jednak nastąpić w zakresie niezbędnym i tylko dla dobra dziecka maltretowanego.

W przypadku dokonywania przez lekarza badania lekarskiego na żądanie uprawnionych organów i instytucji, lekarz obowiązany jest poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy.

Lekarz ma również prawo ujawnić tajemnicę lekarską, jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach ujawnienia.

W przypadkach faktycznego zagrożenia dobra dziecka, celem wdrożenia prawidłowego, szybkiego postępowania warto zastanowić się nad konsultacją z adwokatem, którego doświadczenie pozwoli na podjęcie zdecydowanych kroków.

Czytaj więcej w Money.pl
Przemoc wobec dziecka. Gdzie zgłaszać? Jeśli rodzice nie wykonują należycie lub nadużywają władzy rodzicielskiej, należy zawiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy.
Mąż może poprosić sąd o rozwiązanie sporu Sąd ingeruje w sprawy rodziny, kiedy pojawia się taki wniosek. Każde z małżonków może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie danej sprawy.
Dziecko jest maltretowane. Co zrobić? Osoba składająca zawiadomienie, jeżeli istnieje uzasadniona obawa zagrożenia jej życia lub zdrowia lub osób jej najbliższych może zastrzec dane o miejscu zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Jakub Krupka aplikantem adwokackim w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Tagi: przemoc wobec dzieci, tajemnica lekarska, wiadmomości, kraj, porady, gospodarka, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, postępowanie przed sądem, prawo cywilne
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz