Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić udzielenia?

0
Podziel się:

Pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu ze względu na szczególne okoliczności.

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić udzielenia?

Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego. Jego istota sprowadza się zasadniczo do tego, że pracownik może z niego skorzystać bez wcześniejszego uwzględnienia go w planie urlopów.

Zgodnie z art. 1672 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (K.p.), _ pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. _

W praktyce, ta stosunkowo krótka regulacja, od czasu jej wprowadzenia do K.p. nowelizacją z 26 lipca 2002 r., wywołała wiele wątpliwości dotyczących kwestii _ samowolnego _udania się na ten rodzaj urlopu przez pracownika. Z jednej bowiem strony K.p. stanowi, że pracownik zgłasza jednostronne _ żądanie _ udzielenia mu tego urlopu, z drugiej jednak strony - w art. 1672 K.p. mowa jest też o tym, że pracodawca tego urlopu pracownikowi _ udziela _.

Jak wynika z dotychczasowego orzecznictwa, pracownik może wprawdzie samodzielnie wskazać termin żądanego przez siebie urlopu, jednakże żądanie to powinno być zakomunikowane pracodawcy nie później niż przed normalnym, przewidywanym rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym dniu, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy - chyba, że zgodnie z regulaminem pracy albo zakładową praktyką możliwe jest późniejsze zgłoszenie takiego wniosku (wyrok SN z 15 listopada 2006 r., I PK 128/06).

Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed _ udzieleniem _ go przez pracodawcę może być bowiem nawet uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 K.p. (wyrok SN z 16 września 2008 r., II PK 26/08), a więc stanowiącą podstawę do rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

W tym kontekście powstaje kolejne pytanie - o możliwość odmowy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie przez pracodawcę. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, obowiązek udzielenia tego urlopu nie jest bezwzględny, a _ pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy _ (wyrok SN z 28 października 2009 r., II PK 123/09).

Takie_ szczególne okoliczności _ to przede wszystkim konieczność zapewnienia normalnego toku pracy i związana z tym niezbędna obecność pracownika w zakładzie pracy w danym dniu. Poza tym, odmowę udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie może uzasadniać zamiar wykorzystania go przez pracownika w celu obejścia/nadużycia prawa, np. w sytuacji, gdy z wnioskiem o udzielenie urlopu na żądanie wystąpi znaczna część pracowników jednocześnie, omijając w ten sposób przepisy o prawie do strajku i rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Podsumowując - przewidziany w art. 1672 K.p. urlop na żądanie nie jest jednostronnym, wiążącym dla pracodawcy oświadczeniem pracownika, lecz do jego realizacji niezbędna jest zgoda pracodawcy, który tego urlopu ostatecznie _ udziela _. Pracodawca powinien taki wniosek urlopowy pracownika uwzględnić, jeżeli oceni, że zwolnienie urlopowe we wnioskowanym czasie nie koliduje z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy, natomiast może odmówić udzielenia takiego urlopu ze względu na _ szczególne okoliczności _. Decydujące znaczenie ma więc tutaj ustawowy wymóg _ udzielenia _ urlopu na żądanie przez pracodawcę - według orzecznictwa SN, wymóg ten byłby zbędny, gdyby czynność pracodawcy w każdym przypadku miała sprowadzać się wyłącznie do akceptacji wniosku pracownika.

Czytaj więcej w Money.pl
Kiedy stosować zadaniowy czas pracy? Błędne jest założenie, że w zadaniowym czasie pracy nie ma nadgodzin.
Kolejna umowa na okres próbny. Możliwa? Prawo nie wyklucza to zawarcia następnej umowy na okres próbny, jeśli dany pracownik zatrudniony zostanie przy pracy innego rodzaju.
Jak łączyć pracę z urlopem rodzicielskim? Pracownik może podjąć pracę zarobkową u pracodawcy udzielającego mu urlopu rodzicielskiego w wymiarze nie większym niż pół etatu.

Autorka jest aplikantką radcowską w BSO Prawo & Podatki

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)