Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
ulgi podatkowe
12.01.2012 11:20

Ulga podatkowa na nowe technologie - jakie warunki?

Przez nabycie nowej technologii rozumie się kupno praw do wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystanie z nich.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rok 2012 jest kolejnym rokiem podatkowym, w którym podatnikom przysługuje prawo do tzw. ulgi na nowe technologie. Na analogicznych zasadach mogą z niej korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jak i osoby fizyczne.

Istotą tej ulgi jest prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii. Uważa się za nie wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów albo usług. Co ważne, nie może być ona stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co musi potwierdzać opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych w drodze umowy o przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

ZOBACZ TAKŻE:

Odliczeniu podlega 50 proc. wartości wydatków na nabycie nowych technologii, uwzględnionych w wartości początkowej stanowiącej podstawę odpisów amortyzacyjnych, faktycznie poniesionych w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku. Jeżeli przed rokiem wprowadzenia nowej technologii do ewidencji podatnik dokonał przedpłat na jej nabycie, wydatki te uznaje się za poniesione w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wymienionej wyżej wydatki. W przypadku braku możliwości odliczenia w roku wprowadzenia do ewidencji, z powodu straty lub zbyt niskiej kwoty dochodu, odliczenia można dokonać odpowiednio w całości lub pozostałej części w kolejnych trzech latach podatkowych.

Podatnik traci prawo do ulgi, w przypadku gdy:

  • udzieli w jakiejkolwiek formie innym podmiotom prawa do nowej technologii (wyjątek stanowi przeniesienie wynikające z przekształceniem formy prawnej, połączenia lub podziału na podstawie przepisów K.s.h.),
  • zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
  • otrzyma w jakiejkolwiek formie zwrot poniesionych wydatków na tę technologię (w tym wypadku podatnik traci prawo do ulgi proporcjonalnie do wysokości otrzymanego zwrotu).

W takim przypadku kwotę dokonanych odliczeń należy doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym podatnik utracił prawo do ulgi.

Pierwsza z powyżej wskazanych okoliczności może się okazać w praktyce kłopotliwa w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności w grupie spółek, w przypadku zamiaru np. udzielenia dalszej licencji na spółki zależne, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy nabywaniu nowej technologii.

Ulga nie przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie zezwolenia.

Inne artykuły z dziedziny prawa znajdziesz w Money.pl
Jak rozliczać przychody z projektu dotowanego przez UE Beneficjent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu.
Jak uniknąć pułapek prawa autorskiego Jeżeli nie zastrzegliśmy, że nabywamy prawa majątkowe twórcy strony www i dokonujemy przeróbek, to za każdą zmianę będziemy musieli płacić.
Kiedy tajemnica handlowa może być ograniczona Ze względu na ochronę praw twórców tajemnica handlowa może zostać ograniczona.

Autor jest doradcą podatkowym, wspólnikiem w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k

Tagi: ulgi podatkowe, nowe technologie, giełda, prawo podatkowe, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz