Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sprzedaż bitcoinów - jak prawidłowo udokumentować?

0
Podziel się:

Sprzedaż kryptowaluty jako odpłatne świadczenie nie zaliczane do usług finansowych, ani do usług pośrednictwa finansowego, podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23 proc.

Sprzedaż bitcoinów - jak prawidłowo udokumentować?

Ministerstwo Finansów zakwalifikowało sprzedaż bitcoinów jako świadczenie usług elektronicznych. Przy założeniu, że obrót kryptowalutą dokonywany jest w ramach działalności gospodarczej, pojawia się problem właściwego dokumentowania i ewidencjonowania takiego obrotu.

Samo wykopywanie bitcoinów nie kreuje zobowiązania podatkowego, gdyż brak jest na tym etapie definitywnego przysporzenia po stronie wydobywającego. Sprzedaż kryptowaluty bitcoin jako odpłatne świadczenie nie zaliczane do usług finansowych, ani do usług pośrednictwa finansowego, podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23 proc.

Poza sytuacjami, gdy podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego do 150 tys. zł, sprzedaż wirtualnej waluty powinna być właściwie dokumentowana poprzez wystawioną fakturę lub paragon fiskalny. Limit obrotu na rzecz osób prywatnych, do którego nie należy dokumentować przy zastosowaniu kasy fiskalnej wynosi 20 tys. zł. Z uwagi jednak na anonimowość stron transakcji nie do końca wiadomo, jakim dokumentem potwierdzić takową sprzedaż.

Jeżeli chodzi o prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, to zwolnieniu podlega świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Miejsce, w którym nabywca ma siedzibę działalności gospodarczej ma bardzo istotne znaczenie dla ustalenia miejsca świadczenia - od tego będzie zależało, w którym kraju należy rozliczyć podatek od towarów i usług, podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze.

Jeżeli sprzedaż bitcoinów będzie dokonywana na rzecz nabywcy będącego przedsiębiorcą, to miejscem świadczenia będzie kraj, w którym ma on siedzibę działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż będzie dokonywana na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, miejscem świadczenia będzie Polska, za wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż będzie dokonywana na rzecz podmiotu spoza UE.

W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy problemu nie rozwiążą faktury uproszczone, które nie muszą zawierać pełnych danych nabywcy, gdyż mają ograniczenie kwotowe do 450 zł.

Sprzedawcy bitcoinów do prawidłowego dokumentowania mogą opierać się na danych nabywcy na podstawie przelewów bankowych, ale nie zawsze nabywcą będzie podmiot płacący za kryptowalutę.

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży kryptowaluty muszą mieć również świadomość, że poza zapłatą podatków są obowiązani również do rzetelnego dokumentowania, ewidencjonowania oraz prowadzenia ksiąg podatkowych czy rachunkowych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi księgi nierzetelnie i wadliwie, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Odpowiedzialności takiej podlega również nie wystawienie faktury za wykonanie świadczenia, wystawienie jej w sposób wadliwy oraz nie przechowywanie takich dokumentów. Czynem zabronionym jest również dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej.

Czytaj więcej w Money.pl
Bitcoin na celowniku VISA i PayPal Milion dolarów zapłacił dystrybutor urządzeń do autoryzacji transakcji w sieci za związaną z Bitcoinem domenę BTC.com.
Płacić podatek za ubezpieczenie prezesa? Jeżeli nie można ustalić wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń - np. ubezpieczenia członków zarządu, nie może być on opodatkowany.
Dramat posiadaczy bitcoina. Giełda zniknęła Obecnie nie wiadomo ile potrwają problemy Mt. Goxa. Sytuacja nie wygląda najlepiej.

Autorka jest doradcą podatkowym w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)