Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Może ona być zniesiona w umowie cywilno - prawnej wszystkich współwłaścicieli albo przez sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości : poprzez jej fizyczny podział, przyznanie nieruchomości jednemu, względnie kilku współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych i wreszcie sprzedaż nieruchomości stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Fizyczny podział nieruchomości ma miejsce w sytuacji, gdy taki podział jest możliwy, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znacznie zmniejszyłby jej wartość.

Szczególnym sposobem takiego podziału jest ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy wszystkich współwłaścicieli albo poprzez orzeczenie sądu. W takiej sytuacji wyodrębniony lokal ma ustanowioną osobną księgę wieczystą.
Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

W przypadku przyznania nieruchomości jednemu względnie kilku współwłaścicielom na wyłączną własność sąd orzekający w sprawie określi obowiązek spłat, względnie dopłat, na rzecz tych współwłaścicieli , którzy wyszli ze współwłasności.

O tym komu przyznać całość nieruchomości decyduje szereg czynników, takich jak m.in.: możliwości spłaty przez współwłaściciela, któremu nieruchomość ma być przyznana, potrzeby małoletnich dzieci, o ile o przyznanie nieruchomości starają się rodzice itp.

W razie orzeczenia przez sąd spłaty, bądź dopłaty na raty termin ich uiszczenia nie może być dłuższy niż 10 lat. W praktyce takie sytuacje są wyjątkowo rzadkie. Nadto sąd może orzec również sposób zabezpieczenia spłat w/w rat.

W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

W sytuacji gdy żaden ze współwłaścicieli nie chce lub nie może przejąć nieruchomości na wyłączną własność, a nieruchomość nie da się podzielić fizycznie, sąd orzeknie o jej sprzedaży stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Taki podział jest najmniej korzystny dla współwłaścicieli, albowiem sprzedaży dokonuje komornik , który z tego tytułu pobierze dodatkowe koszty.

W przypadku przyznania własności nieruchomości osobie nie będącej w jej posiadaniu, sąd w postanowieniu o zniesienie współwłasności nieruchomości orzeknie również co do wydania jej przez pozostałych współwłaścicieli.

Sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości rozpoznaje Sąd Rejonowy (jako Sąd I instancji ) właściwy z uwagi na miejsce położenia nieruchomości.

Jak już wcześniej wspomniano, sprawa taka toczy się w postępowaniu nieprocesowym, a jej uczestnikami są wszyscy żyjący współwłaściciele.

W przypadku zgodnego wniosku do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości wpis sądowy wynosi 300 zł , w pozostałych przypadkach wynosi on 1.000 zł.

Autor jest adwokatem z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski Szyndler i Partnerzy

współwłasność, nieruchmość, podział nieruchmości
Kancelaria CSP
Czytaj także
Polecane galerie
ewa445
83.20.4.* 2014-04-04 20:30
witam jestem wlascicielem5 /6 mieszkania i chce teraz splacic 1/6 czy sad bedzie przychylnydo mojego wniosku czy bede musiala czekac na kolejne sprawy jesli druga strona sie nie zgadza dodam ze mam wszystkie dokumenty
zrezygnowana
31.60.147.* 2012-01-16 20:37
Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 mieszkam z 22 l.synem,były mąż wniósł o zniesienie i podział współwłasności,o ile dom zostanie sprzedany to gdzie mamy zamieszkać z synem?
magmalena
83.26.30.* 2011-08-10 11:50
Jestem w 3/16 współwłaścicielem mieszkania, chcę znieść tę współwłasność z otrzymaniem należnej kwoty. Od czego zacząć?
Zobacz więcej komentarzy (5)