Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Spółka komandytowa w praktyce

Spółka komandytowa w praktyce

Do najciekawszych formuł prowadzenia działalności, które są dostępne w prawie polskim należy spółka komandytowa, w której komplementariuszem zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem - wspólnik tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Jednocześnie, komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i subsydiarnie. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika oznacza, iż wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.


Spółka komandytowa jako alternatywa dla sp. z o.o.


Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, co do zasady nieprowadzącym spraw spółki i niereprezentującym jej. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki (także solidarna ze spółką i subsydiarna) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej i jest on wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Dane identyfikujące (nazwisko, nazwa) komandytariusza nie mogą być zamieszczone w firmie spółki pod rygorem odpowiedzialności wobec osób trzecich, podczas gdy dane identyfikujące (nazwisko, nazwa) co najmniej jednego komplementariusza muszą być umieszczone w firmie spółki komandytowej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz

Warto podkreślić, iż wspólnikiem spółki komandytowej może być także inna spółka, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku jeśli sp. z o.o. zostanie komplementariuszem, to tym wspólnikiem spółki komandytowej, który odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczeń okaże się podmiot, którego ryzyko ekonomiczne jest z definicji limitowane. W przyjętym przez nas modelu zakładamy, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma przede wszystkim za zadanie zarządzanie spółką komandytową i je reprezentowanie jej, a nie generowanie zysku. Nie będzie posiadać istotnego majątku, ani generować zysków z działalności niezwiązanej z zarządzaniem spółką komandytową.

Rzeczywisty zysk pojawiać się będzie dopiero w spółce komandytowej, która - zgodnie z umową spółki - będzie go dzielić przede wszystkim między komandytariuszy. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jako komplementariuszowi, przypadać będzie tylko taka część zysku, która jest niezbędna do pokrycia kosztów funkcjonowania.

W przypadku jeśli komplementariuszem spółki komandytowej zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem - wspólnik tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskujemy możliwość połączenia najlepszych cech spółek osobowych i kapitałowych. Z jednej strony, jako spółka osobowa jest ona opodatkowania podatkiem dochodowym tylko jednokrotnie, na poziomie wspólników. Z drugiej strony, rzeczywiste ryzyko gospodarcze inwestora jest ograniczone do łącznej wysokości sumy komandytowej i wartości spółki z o.o., która jest komplementariuszem.

ZOBACZ TAKŻE:


Autor jest właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

spółka komandytowa, sp. z o.o., komandytariusz
Skarbiec Biz
Czytaj także
Polecane galerie
Flop
83.19.220.* 2011-02-28 19:50
Spółka komandytowa to temat rzeka. Dużo więcej można znaleźć na www.komandytowa.pl
xsi
91.207.166.* 2010-11-06 10:47
I to dopiero jest bardzo piękny twór :)