Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo rodzinne
28.08.2014 06:30

Separacja nie zwalnia małżonków z pewnych obowiązków

Orzeczenie separacji, choć zwalnia małżonków od wspólnego pożycia, nie powoduje ustania wszystkich istniejących między nimi obowiązków.

Podziel się
Dodaj komentarz

Potocznie separację rozumie się jako ograniczony rozwód. Wszak instytucja ta zwalnia małżonków z obowiązku wspólnego pożycia, a także wywołuje większość skutków jakie niesie za sobą orzeczenie rozwodu. Jednocześnie związek małżeński formalnie zostaje utrzymany - małżonkowie nie mogą bowiem wstąpić w nowy związek, czy powrócić do dawnego, przedmałżeńskiego nazwiska.

Warto zwrócić uwagę, iż przesłanką do orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego - oznaczający zanik trzech więzi małżeńskich - duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Nie jest przy tym wymagane aby rozkład ten miał przymiot trwałości. Może zatem wystąpić w krótkim czasie i uzasadniać chęć orzeczenia separacji.

Trwałość rozkładu pożycia między małżonkami uzasadnia natomiast orzeczenie rozwodu. W sytuacji permanentnego rozkładu więzi małżeńskich nie może być bowiem nadziei na restytucję pożycia małżonków. Separację z kolei wciąż traktuje się jako instytucję, którą można łatwo znieść i niejako przywrócić _ dawne _ małżeństwo. Dlatego też, mimo iż separacja wywoła większość skutków takich jak rozwód (zwłaszcza w sferze majątkowej małżonków), to jednak będzie zawierała pewne różnice.

W pierwszej kolejności pamiętać należy, że choć między małżonkami przestanie istnieć _ obowiązek dochowania wierności, wspólnego pożycia czy współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli _, to jednak w szczególnych sytuacjach małżonkowie pozostający w separacji obowiązani będą do wzajemnej pomocy. Treść art. 614 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi bowiem, że _ jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy _. Decydując się na sądowe ustanowienie separacji nie należy zapominać o powyższym fakcie.

Pojęcie _ zasady słuszności _ jest nieostre i może podpadać pod wiele sytuacji. Dla przykładu jednak, sytuacją uznaną przez Sąd Najwyższy za okoliczność objętą względami słuszności w czasie której małżonkowi pozostającemu w separacji należy się pomoc od drugiego małżonka jest poważna choroba lub niepełnosprawność. Od obowiązku tego nie można się zwolnić mimo że między małżonkami może istnieć sytuacja konfliktowa.

Warto również pamiętać, iż Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami w stosunku do których orzeczono separację (art. 614 § 4 K.r.o.). Przy określeniu zakresu wyżej wskazanego obowiązku ma oczywiście znaczenie (podobnie jak przy rozwodzie) ustalenie osoby winnej rozkładu pożycia. Co jednak szczególnie istotne - obowiązujące prawo nie ogranicza czasowo obowiązku alimentacyjnego małżonków będących w separacji. Dzieje się tak, z uwagi na fakt, iż separacja nie powoduje ustania małżeństwa.

Orzeczenie separacji, choć zwalniające małżonków od wspólnego pożycia, nie powoduje ustania wszystkich istniejących między nimi obowiązków. Co więcej, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ustawodawca nie wymienia podstawowych cech separacji w sposób wyraźny. Ich ustalenie może więc nastręczać pewnych trudności. Dlatego też, przed podjęciem decyzji odnośnie żądania orzeczenia separacji, warto rozważyć wszystkie koncepcje dotyczące danej sytuacji, jak również usystematyzować wiedzę w przedmiocie skutków separacji. Pomocą w tym zakresie może służyć prawnik specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Czytaj więcej w Money.pl
Jak dokonać podziału majątku małżonków? Ustalenie cen rynkowych składników majątku odbywa się przy udziale biegłego specjalisty, powoływanego przez sąd w toku prowadzonej sprawy.
Jak przeprowadzić zaprzeczenie ojcostwa Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
Kiedy warto podpisać rozdzielność majątkową Zaletą zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową jest przejrzystość stosunków między małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą a wierzycielami.

Autorka jest aplikantką adwokacką w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Tagi: prawo rodzinne, separacja, wiadmomości, kraj, porady, gospodarka, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz