Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przemoc wobec dzieci. Kiedy zawiadamiać sąd opiekuńczy

0
Podziel się:

Jeśli rodzice nie wykonują należycie lub nadużywają władzy rodzicielskiej, należy zawiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy.

Przemoc wobec dzieci. Kiedy zawiadamiać sąd opiekuńczy

Droga postępowania karnego nie jest jedyną drogą w przypadku powzięcia przez lekarza podejrzenia, iż wobec dziecka w jego domu rodzinnym stosowana jest przemoc czy to fizyczna, czy to psychiczna. Obowiązek podjęcia odpowiednich środków mających na celu ochronę dobra małoletniego spoczywa również na sądzie opiekuńczym.

Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, na przykład, kiedy rodzice nie wykonują należycie lub nadużywają władzy rodzicielskiej, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy.

W sytuacjach drastycznych szpital, w którym znajduje się dziecko, winien zawiadomić sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca położenia danej jednostki, wnosząc o rozważenie ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz podjęcie stosownych działań zabezpieczających życie i zdrowie dziecka.

Najlepszym rozwiązaniem dla lekarza, który zgłasza nieprawidłowości jest zwrócenie się do sądu opiekuńczego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. Wniosek o wgląd w sytuację dziecka nie wymaga wielu formalności, jak również nie podlega opłacie sądowej. Wystarczy podać dane personalne rodziny, w szczególności dziecka oraz jego miejsce zamieszkania, jak również opisać według własnej najlepszej wiedzy, doświadczenia zawodowego i życiowego fakty, które niepokoją. Wniosek o wgląd w sytuację rodziny składa się w szczególności w sytuacji, gdy osoba składająca nie ma pewności czy czyny dokonywane w stosunku do dziecka mają znamiona czynu zabronionego, jednak wie, iż sytuację tę należałoby poprawić.

Po złożeniu wniosku o wgląd w sytuację rodziny lekarz może zostać wezwany przez sąd opiekuńczy do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka i złożenia zeznań. Lekarz nie może uchylić się od odpowiedzi na pytania sądu z wyjątkiem przypadków, kiedy zeznania mogłyby narazić jego lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność karną lub karnoskarbową, jak również na hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.

Sąd może również zarządzić odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu, moralności lub gdy mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą państwową lub służbową.

W zakresie składania zeznań nie tylko przed sądem opiekuńczym, ale również organami ścigania, istotne znaczenie ma element tajemnicy służbowej, ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej.

Czytaj więcej w Money.pl
Dziecko jest maltretowane. Co zrobić? Osoba składająca zawiadomienie, jeżeli istnieje uzasadniona obawa zagrożenia jej życia lub zdrowia lub osób jej najbliższych może zastrzec dane o miejscu zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu.
Nie płaci alimentów? Straci prawo jazdy Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, można podjąć wobec uporczywie uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Kara za utrudnianie kontaktu z dzieckiem Rodzic, który mieszka z dzieckiem ma obowiązek przygotowania go na spotkanie z drugim rodzicem, a jeśli będzie ono odbierane z domu, wydania dziecka.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Jakub Krupka aplikantem adwokackim w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)