Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Praca podczas zwolnienia lekarskiego - tylko wyjątkowo

0
Podziel się:

Praca u innego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach

Praca podczas zwolnienia lekarskiego - tylko wyjątkowo

Wykonywanie pracy lub prowadzenie innej działalności w czasie zwolnienia lekarskiego może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wówczas, gdy pracownik swoim zachowaniem przekreśla cele zwolnienia, czyli jak najszybszy powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy.

Podejmowanie pracy na dwóch etatach czy dodatkowa współpraca na podstawie umów cywilnoprawnych, obok pracy na etacie, jest bardzo częstym zjawiskiem. Przepisy prawa nie ograniczają możliwości zarobkowania w ten sposób. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy pracownik zachoruje, a tylko u jednego z pracodawców zaprzestanie wykonywania czynności zawodowych.

Pracodawcy, doszukując się w aktywności zawodowej podczas zwolnienia lekarskiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, decydują się na wręczenie pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jednak nie każda choroba musi powodować, że osoba jest zobowiązana do zaprzestania wszelkiej aktywności zawodowej, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

L4 a obowiązki pracownicze

Osoba zatrudniona, zgodnie z treścią art. 100 Kodeksu pracy, jest obowiązana wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Zgodnie z art. 211 pkt 5 Kodeksu pracy - pracownik jest ponadto obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/czy;pracownik;moze;nie;wykonac;polecenia;pracodawcy,148,0,659860.html) Czy pracownik może nie wykonać polecenia pracodawcy?
Wspomniany obowiązek należy odnosić zarówno do zachowań mających na celu utrzymanie przez pracownika zdolności do pracy, jak i skierowanych na jej odzyskanie. Należy zatem wskazać, że wszystkie obowiązki pracownika są nakierowane na dobro zakładu pacy. W praktyce często występuje błędne przekonanie, że skoro zatrudniony w czasie zwolnienia lekarskiego jest czasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i wykonywania innych czynności mających z nią związek, to ma obowiązek powstrzymania się od wykonywania jakiejkolwiek pracy aby odzyskać pełnię zdrowia i zdolności do pracy.

Zasadna dyscyplinarka?


W myśl art. 52 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Przypisanie podwładnemu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, przez wykonywanie czynności zawodowych podczas zwolnienia lekarskiego, wymaga ustalenia i wskazania, jaki podstawowy obowiązek został naruszony w sposób ciężki, a następnie, że naruszenie to nastąpiło z winy umyślnej pracownika (wyrok SN z 19.1.1998 r., I PKN 477/97).

W sytuacji ustalenia przez pracodawcę, że jego pracownik podczas zwolnienia lekarskiego wykonywał inne, niezwiązane z macierzystym zakładem pracy czynności zawodowe, konieczne jest zapoznanie się ze wskazaniami lekarza wystawiającego L4.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/29/t93469.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/e-zwolnienia;biczem;na;symulantow,69,0,760389.html) E-zwolnienia biczem na symulantów
Pracownik, mimo choroby, może zachować zdolność do drugiej, również dotychczas wykonywanej pracy_ . _Przejawem troski pracownika, niezdolnego do pracy wskutek choroby, o dobro zakładu pracy jest stosowanie się do wskazań lekarskich, a co za tym idzie, powstrzymywanie się od wykonywania czynności mogących przedłużyć jego nieobecność w pracy. Nie stanowi jednak ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wykonywanie w czasie zwolnienia chorobowego pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 19 stycznia1998, I PKN 486/97).

Jasnym jest zatem, że zachowanie pracownika mieszczące się w ramach wyznaczonych przez zalecenia sformułowane przez lekarza, który wydał mu L4, nie powinno stanowić podstawy do zwolnienia. Dopuszczalnym jest np. niezaprzestanie wykonywania czynności charakterystycznych dla pracy na stanowisku pośrednika ubezpieczeniowego w sytuacji przeciwwskazania do wykonywania ciężkich prac fizycznych obciążających np. mięsień sercowy.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/184/t84152.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/szef;wezwie;policje;by;zbadac;trzezwosc;pracownika,159,0,713887.html) Szef wezwie policję, by zbadać trzeźwość pracownika W tej chwili o badanie alkomatem poprosić musi sam pracownik.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t123867.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/czy;mozna;zwolnic;pracownika;za;udzial;w;strajku,226,0,730338.html) Czy można zwolnić pracownika za udział w strajku? Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika. Pod warunkiem, że strajk był legalny.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/telepraca;moze;byc;korzystna;dla;pracodawcy,167,0,707495.html) Telepraca może być korzystna dla pracodawcy W trakcie zatrudnienia zmiana na telepracę może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.

Autorka jest aplikantką radcowską w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, oddział w Gdańsku

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)