Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Praca na L-4? Pracodawca nic ci nie zrobi

0
Podziel się:

Pracownik na zwolnieniu lekarskim może pracować u innego pracodawcy, jeśli tylko nie będzie to sprzeczne z zaleceniami lekarza.

Praca na L-4? Pracodawca nic ci nie zrobi
bESNTRSd

Będąc na zwolnieniu lekarskim, pracownik może wykonywać inną pracę, jeśli tylko nie będzie ona sprzeczna z zaleceniami lekarza. Tym samym pracodawca nie ma prawa wyciągnąć z tego tytułu żadnych konsekwencji w stosunku do pracownika.

Zgodnie z art. 211 pkt 5 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Obowiązek ten należy odnosić zarówno do zachowań mających na celu utrzymanie przez pracownika zdolności do pracy, jak i skierowanych na jej odzyskanie.

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik jest czasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i wykonywania innych czynności mających z nią związek. Czy oznacza to zakaz podejmowania jakiejkolwiek innej pracy przez pracownika?

bESNTRSf

Niekoniecznie. Pracownik musi jednak pamiętać, że jest zobligowany do stosowania się do wskazań lekarskich i powinien powstrzymywać od wykonywania czynności mogących przedłużyć jego nieobecność w pracy. Celem zwolnienia lekarskiego jest jak najszybszy powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy. Dopuszczalne jest zatem wykonywanie pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi.

Etat czy współpraca?

bESNTRSl

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 stycznia 1998 (I PKN 486/97) nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wykonywanie w czasie zwolnienia chorobowego pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi.

Podjęcie pracy lub innej działalności zawodowej w okresie zwolnienia traktowane jest często jako godzące w dobro pracodawcy i sprzeczne z obowiązkami pracownika, takimi jak np. lojalność wobec pracodawcy. Kiedy zatem podjęcie pracy podczas zwolnienia lekarskiego może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę?


W myśl art. 52 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Przypisanie pracownikowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, poprzez wykonywanie czynności zawodowych podczas zwolnienia lekarskiego, wymaga ustalenia i wskazania, jaki podstawowy obowiązek został naruszony w sposób ciężki, a następnie, że naruszenie to nastąpiło z winy umyślnej pracownika (wyrok SN z 19 stycznia 1998 r., I PKN 477/97).

bESNTRSm

Jeżeli więc wykonywanie przez pracownika dodatkowej pracy nie będzie sprzeczne z zaleceniami lekarza, nie spowoduje przedłużania nieobecności w pracy czy pogorszenia stanu zdrowia pracodawcy trudno będzie udowodnić, że dopuścił się on ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, a tym samym skutecznie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Więcej o prawie pracy czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/29/t93469.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/e-zwolnienia;biczem;na;symulantow,69,0,760389.html) E-zwolnienia biczem na symulantów Nowy sposób wydawania druków L4 ma pomóc w zwalczeniu plagi fałszywych zwolnień.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kontrola;zasadnosci;zwolnienia;lekarskiego;pracownika,240,0,786416.html) Kontrola zasadności zwolnienia lekarskiego pracownika Jeżeli kontrola wykaże, że zaświadczenie lekarskie jest fałszywe, płatnik składek występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t123867.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/czy;mozna;zwolnic;pracownika;za;udzial;w;strajku,226,0,730338.html) Czy można zwolnić pracownika za udział w strajku? Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika. Pod warunkiem, że strajk był legalny.

Autorka jest radcą prawnym, specjalistą prawa pracy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

bESNTRSG
KOMENTARZE
(0)