Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Pozew zbiorowy w Polsce od 19 lipca

0
Podziel się:

Będzie w nim obowiązywał przymus adwokacko-radcowski, ale obniżono opłaty sądowe.

Pozew zbiorowy w Polsce od 19 lipca

Pozew grupowy będzie mogło co najmniej 10 osób, dochodzących roszczeń jednego rodzaju, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Powództwo co najmniej 10 osobowej grupy będzie wytaczał jej reprezentant.

Art. 1 ust. 2 ustawy przewiduje, że postępowanie grupowe będzie miało zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

W sprawach o roszczenia pieniężne będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy zostanie ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy w grupie lub podgrupie.

19 lipca 2010 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa ta wprowadza do polskiego prawa tzw. pozwy zbiorowe, znane m.in. z krajów anglosaskich.
Powództwo w postępowaniu grupowym będzie wytaczał reprezentant grupy. Powództwo w takim postępowaniu będzie mogło być ograniczone do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Reprezentantem grupy będzie mogła być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień.

Odmiennością w stosunku do zwykłego postępowania, jest *przymus adwokacko-radcowski, *tzn. że grupa musi być w tym postępowaniu reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego.

Ustawodawca określił, że wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego grupę osób w postępowaniu grupowym nie będzie mogło przewyższać 20% zasądzonej przez sąd kwoty.

Niezależnie od wartości przedmiotu sporu, inaczej niż jest to w przypadku zwykłego postępowania, sądem właściwym do spraw rozpatrywanych w postępowaniu grupowym będzie sąd okręgowy, co może mieć pozytywny wpływ na jakość wydawanych wyroków w tych sprawach.

Ważnym z punktu widzenia osób, które nie będą chciały przyłączyć się do powództwa wnoszonego w postępowaniu grupowym albo z takiej grupy wystąpiły, że wszczęcie postępowania grupowego nie będzie wyłączało możliwości dochodzenia swych roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły. Zatem osoby, które z różnych powodów nie będą chciały uczestniczyć w takim grupowym postępowaniu, nie zostaną pozbawione możliwości dochodzenia swoich roszczeń indywidualnie.

[

Pozew zbiorowy - kto na nim skorzysta? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pozew;zbiorowy;-;kto;na;nim;skorzysta,90,0,489050.html )

Sąd po zbadaniu że pozew zbiorowy spełnia wszelkie wymogi formalne wyda postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym. W dalszej kolejności zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego, które umieści w poczytnej prasie o zasięgu ogólnokrajowym. W szczególnych wypadkach sąd będzie mógł zarządzić zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym.

W wyroku zasądzającym świadczenie pieniężne sąd będzie ustalał, jaka kwota przypada każdemu członkowi grupy lub podgrupy. Tytułem egzekucyjnym do prowadzenia egzekucji świadczenia pieniężnego przypadającego członkowi grupy lub podgrupy będzie wyciąg z wyroku wskazujący w szczególności wysokość należnego mu świadczenia.

Jedną z zachęt do stosowania opisywanego trybu jest opłata sądowa od pozwu. Podczas gdy regułą jest, że opłata sądowa w sprawach majątkowych wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, w postępowaniu grupowym ustawodawca obniżył ją do 2%.

Z nowego trybu będą w przeważającej części korzystać *konsumenci *dochodzący roszczeń jednego typu, chcący zmniejszyć koszty postępowania (w tym zastępstwa procesowego).

Przykłady sytuacji, w których zastosowanie będą mogły mieć nowe przepisy są bardzo liczne: roszczenia dochodzone od banków, roszczenia odszkodowawcze od producentów leków, roszczenia osób poszkodowanych w jednym wypadku drogowym, czy też roszczenia osób poszkodowanych przez nieuczciwego dewelopera. Ocenę stosowania nowych przepisów będzie można jednak wydać dopiero po dłuższym czasie ich stosowania. Jednak sądząc po popularności analogicznych trybów w innych krajach, należy przypuszczać, że tryb postępowania grupowego będzie cieszył się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem.

Autor jest aplikantem adwokackim w Kancelarii Siwek Gaczyński & Partners

Czytaj w Money.pl

wiadomości
porady
prawo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)