Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Podkupienie pracowników - nieuczciwa konkurencja?

0
Podziel się:

Nieuczciwą konkurencją jest namawianie pracownika do rozwiązania umowy o pracę w celu zaszkodzenia firmie lub osiągnięcia korzyści przez inny podmiot.

Podkupienie pracowników - nieuczciwa konkurencja?

W obrocie gospodarczym zdarza się niekiedy, że przedsiębiorcy starają się wzajemnie przejmować swoich pracowników, a jeszcze częściej - klientów. Działania takie zwykle wiążą się z naturalnym konkurowaniem firm na danym rynku, jednakże w pewnych sytuacjach mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej. Zdarza się to w sytuacjach, w których działania zmierzające do _ odbicia _ konkurentowi klientów lub pracowników przybierają postać nieuczciwej konkurencji.

Próba podkupienia pracowników lub odbicia klientów konkurencyjnego przedsiębiorcy może zostać uznana za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta w art. 12 określa dwa rodzaje zachowań stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji.

Ust. 1 tego artykułu stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

Według ust. 2 natomiast czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/37/t86053.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;wspolwlasciciele;decyduja;o;nalezacej;do;nich;rzeczy,237,0,777197.html) Jak współwłaściciele decydują o należącej do nich rzeczy?
Ustawa określa zatem czyn nieuczciwej konkurencji polegający na nakłanianiu pracowników do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych lub innych obowiązków umownych. Czyn określony w ustawie dotyczy zatem nie tylko osób pozostających w stosunku pracy, ale również osób współpracujących z danym przedsiębiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych.

W doktrynie wskazuje się, że w zakresie nakłaniania do niewykonywania obowiązków pracowniczych lub innych obowiązków umownych mieści się także nakłanianie do rozwiązania czy wypowiedzenia umowy. Czynem nieuczciwej konkurencji będzie zatem działanie polegające na namawianiu pracownika do rozwiązania stosunku pracy w celu zaszkodzenia przedsiębiorcy lub osiągnięcia korzyści przez inny podmiot. Może to być połączone z nakłanianiem do rozpoczęcia zatrudnienia u innego pracodawcy.

Na podobnej zasadzie opiera się konstrukcja czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na _ odbijaniu _ klientów przedsiębiorcy. Art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczy jednakże nie tylko klientów, ale innych podmiotów pozostających z danym przedsiębiorcą w stosunkach umownych czyli np. dostawców czy podwykonawców itp.

Dla zakwalifikowania konkretnego działania jako jednego z czynów nieuczciwej konkurencji, określonych w art. 12 ustawy konieczny jest element nakłaniania oraz działania w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

Należy zauważyć, że podmiotem czynu może być każdy, niekoniecznie zatem musi być to konkurencyjny przedsiębiorca. Istotny jest również cel działania - musi to być przysporzenie korzyści danej osobie lub szkodzenie przedsiębiorcy. Jeżeli działanie miało inny cel, jak np. działanie dla dobra samej osoby pracownika, nie będzie można mówić o czynie nieuczciwej konkurencji.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/233/t78569.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/do;promocji;strony;www;nie;wolno;uzyc;cudzej;marki,98,0,544098.html) Do promocji strony www nie wolno użyć cudzej marki
Jeżeli w wyniku popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca poniósł szkodę, może on żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych, co wynika z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy. Możliwość dochodzenia odszkodowania jest podstawową i najistotniejszą praktycznie konsekwencją, która może zajść w wypadku _ podkupienia _ pracowników czy _ odbicia _ klientów. Jednakże, chcąc skutecznie dochodzić odszkodowania, przedsiębiorca będzie musiał udowodnić przed sądem związek przyczynowy pomiędzy działaniem sprawcy czynu nieuczciwej konkurencji a zdarzeniem, które w wyniku tego działania nastąpiło i wywołało po stronie przedsiębiorcy określoną szkodę.

Chodzi o wykazanie związku między przedmiotowym nakłanianiem (czyli ogółem działań, które mieszczą się w pojęciu nakłaniania, jak np. obietnice korzystniejszych warunków pracy, wyższego wynagrodzenia, dodatkowych świadczeń czy wyższego stanowiska, prestiżu itd.) a skutkiem w postaci np. rezygnacji pracownika z pracy. Przedsiębiorca musi wykazać, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika lub rezygnacja klienta z usług przedsiębiorcy nastąpiło nie w wyniku autonomicznej decyzji pracownika lub klienta, ale właśnie w wyniku nakłaniania przez inną osobę.

Należy zauważyć, że dochodzenie odszkodowania za działania polegające na nieuczciwym przejmowaniu pracowników czy kontrahentów jest możliwe, jednakże w praktyce trudne ze względów dowodowych. Zwykle bowiem poszkodowany przedsiębiorca może jedynie podejrzewać jakie motywy stały za decyzją klienta o zakończeniu współpracy czy pracownika o wypowiedzeniu umowy.

Dopiero pozyskanie dowodów na to, że miało miejsce nakłanianie przez inną osobę, daje możliwość skutecznego uzyskania odszkodowania za szkodę wyrządzoną czynem nieuczciwej konkurencji określonym w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/143/t113807.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;bronic;sie;przed;nieuczciwa;konkurencja,51,0,707379.html) Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją Przedsiębiorca, który dopuszcza się nieuczciwej konkurencji, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej, a nawet karnej.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/89/t77913.jpg ) ] (http://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/klusownictwo;pracownicze;jest;wyrok,123,0,746875.html) Kłusownictwo pracownicze. Jest wyrok Precedensowe orzeczenie sądu w sporze dwóch ubezpieczycieli.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/174/t86446.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/szpitale;tworza;kartel;eliminuja;prywatnych,253,0,772861.html) Szpitale tworzą kartel, eliminują prywatnych Szpitale publiczne w Lublinie zrywają umowy na realizację świadczeń zdrowotnych.

Autor jest prawnikiem w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)