Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Opłata za najem samochodu - można wliczyć w koszty spółki

0
Podziel się:

Spółka z o.o. ma prawo do odliczenia kosztów związanych z najmem pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w pełnej wysokości.

Opłata za najem samochodu - można wliczyć w koszty spółki

Zgodnie art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: p.d.o.p.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ich osiągnięcia. Zatem opłaty związane z najmem samochodu przez spółkę z o.o., jeżeli jest on używany do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 p.d.o.p., stanowią koszt uzyskania przychodu. Warto przy tym rozważyć, czy spółka z o.o. ma prawo do odliczenia kosztów najmu samochodu w pełnej wysokości, czy też kwota odliczenia podlega ograniczeniu kilometrażowemu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdów dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Ograniczenie to rozciąga się również, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 30, na wydatki na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika. Rozstrzygnąć należy zatem, czy w zakresie _ kosztów używania _ samochodów osobowych zawierają się również koszty związane z ich najmem.

Możliwość zaliczenia całości kosztów najmu jako kosztów uzyskania przychodu została dwukrotnie potwierdzona przez Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 16 marca 2012 roku, II FSK 2030/10, NSA wskazał, że: _ czynsz najmu samochodów nie mieści się w pojęciu kosztów eksploatacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p __ .(...) _ _ Czynsz najmu samochodu osobowego jest dla spółki kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Nie dotyczy go limit określony w art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p. _

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/61/221501.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zaskarzanie;uchwal;w;spolce;z;o;o;,161,0,1234593.html) *Chcesz zaskarżyć uchwałę? Musisz... * Bez zaprotokołowanego sprzeciwu wspólnik nie może dochodzić unieważnienia lub uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników na drodze sądowej.

Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w wyroku NSA z 17 października 2012 roku, II FSK 467/11: _ O ile zatem wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi itp. należą do kosztów używania samochodu, o tyle wydatki ponoszone z tytułu czynszu najmu samochodu do kosztów jego używania już nie należą, są bowiem wydatkami na uzyskanie tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. _

Powołując się na cytowane powyżej orzeczenia NSA stwierdzić należy, że spółka z o.o. ma prawo do odliczenia kosztów związanych z najmem pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w pełnej wysokości. Limit kilometrażowy odnosi się zatem wyłącznie do kosztów o charakterze eksploatacyjnym, takich jak wydatki na paliwo, części, naprawy, opłaty za autostrady itp.

Dodatkowo pamiętać należy, że na spółce spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu wynajmowanego pojazdu, z wyszczególnieniem liczby przejechanych kilometrów. Stanowić to będzie podstawę do odliczenia kosztów eksploatacyjnych.

Czytaj więcej w Money.pl
Przedsiębiorca nie musi mieć rachunku, ale... Umowa między bankiem a osobą fizyczną może zakazywać wykorzystywania konta osobistego przez przedsiębiorcę w prowadzonej przez niego działalności.
Jak powołać pełnomocnika zarządu w spółce Członek zarządu może umocować pełnomocnika w potrzebnym zakresie w zależności od wymogów wynikających z pełnienia przez niego funkcji.
Leasing auta z zagranicy. Co z podatkiem? Polski przedsiębiorca jest zobowiązany do pobrania podatku _ u źródła _ od wypłacanego czynszu leasingowego lub czynszu najmu dla zagranicznej firmy.

Autor jest prawnikiem w BSO Prawo & Podatki

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)