Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
cena nieruchomości
05.02.2008 11:55

Odszkodowanie za zmianę planu

Czy właściciel nieruchomości może domagać się odszkodowania w razie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?

Podziel się
Dodaj komentarz

Czy właściciel nieruchomości może domagać się odszkodowania w razie uchwalenia nowego lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?

Plany zagospodarowania przestrzennego regulują przeznaczenie, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy terenu. Każda zmiana takiej regulacji może wpłynąć na wartość nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość traci na wartości wskutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, właściciel nieruchomości może domagać się od gminy odszkodowania na zasadach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prawo to przysługuje na identycznych zasadach użytkownikom wieczystym.

_ Odszkodowanie przysługuje jedynie wówczas, gdy wskutek uchwalenia lub zmiany planu korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. _Odszkodowanie przysługuje jedynie wówczas, gdy wskutek uchwalenia lub zmiany planu korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone.

Do wystąpienia z żądaniem wystarczy, aby ograniczenia dotknęły tylko części nieruchomości. Jeżeli spadek wartości części nieruchomości rekompensowany jest przyrostem wartości innej części tej nieruchomości, odszkodowanie nie przysługuje.

*Właściciel nieruchomości może żądać od gminy: *(a) zapłaty odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę; albo
(b) wykupienia nieruchomości lub jej części; albo
(c) zamiany nieruchomości.

Wybór przedmiotu roszczenia należy do właściciela.

Wysokość odszkodowania jakkolwiek ograniczona do uszczerbku w majątku właściciela, z wyłączeniem spodziewanych korzyści, może być wyższa niż wysokość uszczerbku w wartości nieruchomości. Może obejmować na przykład nakłady poniesione na nieruchomość w celu przygotowania inwestycji, która wskutek zmiany planu nie może zostać zrealizowana.

Jeżeli właściciel nie wystąpił ze powyższymi żądaniami, a zbywa nieruchomość w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie planu (bądź jego zmiany), może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości sprzedawanej nieruchomości. Kwotę tę wyliczy rzeczoznawca majątkowy.

Obniżenie wartości nieruchomości prowadzące do powstania roszczenia odszkodowawczego może nastąpić, także wtedy, gdy zmiana przeznaczenia dotyczy bezpośrednio wyłącznie nieruchomości sąsiednich, ale uciążliwość tej zmiany wpływa na wartość okolicznych nieruchomości (śmietnisko, droga szybkiego ruchu itd.).

_ Właściciel nieruchomości może żądać od gminy:* *- zapłaty odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę; albo - wykupienia nieruchomości lub jej części; albo - zamiany nieruchomości _Gmina jest zobowiązana do realizacji żądań w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku od właściciela. Za opóźnienie w wykonaniu żądania gmina winna uiścić odsetki ustawowe.

W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały o przyjęciu planu (o jego zmianie) właściciel musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu otrzymanego odszkodowania.

Jeżeli odszkodowanie uzyskał zbywca nieruchomości, obowiązek zwrotu spoczywać będzie na aktualnym właścicielu nieruchomości, gdyż stanie się on swoistym beneficjentem przywrócenia stanu poprzedniego, co powinno skutkować wzrostem wartości nieruchomości.

Na marginesie należy dodać, że omówionym powyżej przepisom odszkodowawczym odpowiadają przepisy o tzw. rencie planistycznej. Obciąża się nią właścicieli nieruchomości, których wartość wzrosła wskutek uchwalenia planu, jeżeli zbywają tę nieruchomość w ciągu 5 lat od wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego.

Autorką artykułu jest Agnieszka Nowacka, aplikant radcowski w Kancelarii Allen & Overy oraz Przemysław Kozdój, radca prawny w kancelarii Allen & Overy.

Tagi: cena nieruchomości, poradniki i raporty, prawo, wiadmości, okiem eksperta, poradniki, nieruchomości
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz