Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
skażona żywność
19.03.2012 09:35

Odszkodowanie od producenta żywności. Kiedy się należy

Jeśli środek spożywczy dodawany do żywności wyrządzi rozstrój zdrowia lub je pogorszy, konsument może dochodzić odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia.

Podziel się
Dodaj komentarz

Konsument, który zatruje się środkiem spożywczym dodawanym do żywności, może dochodzić od producenta odszkodowania za szkodę przez ten środek wyrządzoną.

Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczną żywność różni się od przewidzianej w prawie żywnościowym odpowiedzialności karnej i administracyjnej. Odpowiedzialność za produkt to rodzaj odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody spowodowane przez wady produktu czyniące go niebezpiecznym dla otoczenia. Poprzez _ wadliwość _ rozumiemy niezapewnienie bezpieczeństwa produktu w takim stopniu, w jakim konsument jest uprawniony tego bezpieczeństwa oczekiwać.

Jeśli mowa o szkodzie wyrządzonej przez środki spożywcze, odpowiedzialność ponosi podmiot działający na rynku spożywczym. Szkodą nazywamy uszczerbek, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo - w przypadku żywności będą to przede wszystkim życie i zdrowie.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczną żywność jest oparta na zasadzie ryzyka. Polega ona na tym, że producent odpowie za daną szkodę nawet, jeśli zaistnieje ona bez jego winy, zatem odpowie za sam skutek. Prowadzenie określonej działalności, przede wszystkim gospodarczej, z wykorzystaniem potencjalnie niebezpiecznych urządzeń lub przy współpracy podległych przedsiębiorcy osób, jest obarczone wyższym ryzykiem niż prowadzenie działalności w innych obszarach.

Taka sytuacja uzasadnia stosowanie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Dlatego też osoby wykonujące działalność o dużym ryzyku powinny mieć tego świadomość i ponosić odpowiedzialność za szkody, nawet niezależnie od swojej winy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/114/207730.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kontrola;zywnosci;czy;inspekcja;moze;zamknac;zaklad,171,0,1041323.html) *Kontrola żywności. Czy inspekcja może zamknąć zakład? * Gdy żywność nie odpowiada obowiązującym wymaganiom jakości, inspekcja może zakazać jej produkcji lub wprowadzania do handlu.

Trzeba się zastanowić, czy odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez żywność ponoszą wszystkie podmioty będące ogniwami łańcucha żywnościowego czy tylko niektóre z nich? Kodeks cywilny wskakuje na producenta jako podmiot z reguły ponoszący odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W niektórych sytuacjach mogą odpowiadać inne podmioty (importer), które wprowadzają produkt do obrotu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym mówimy nie tylko o podmiotach prowadzących działalność w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale również o faktycznej działalności, np. rolnicy prowadzący produkcję w celach zarobkowych czy przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne.

Naprawienie szkody może nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (odszkodowania). Wybór należy do poszkodowanego. W przypadku żywności szkoda wyrządzona przez niebezpieczny środek spożywczy przeważnie dotyczy uszczerbku związanego w wywołaniem rozstroju zdrowia lub jego pogorszeniem. W związku z powyższym odszkodowanie będzie prowadziło do pokrycia kosztów leczenia oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną bólem, cierpieniem fizycznym i psychicznym.

Producent nie odpowie za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, jeśli wskaże, że nie wprowadził produktu do obrotu, albo wprowadzenie do obrotu nastąpiło poza zakresem jego działalności, bądź też w przypadku, gdy właściwości niebezpieczne produktu pojawiły się po wprowadzeniu go do obrotu. Producent nie odpowie za szkodę również w przypadku, jeśli nie można było przewidzieć niebezpiecznych właściwości produktu, uwzględniając stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia go do obrotu.

O kontroli produktów spożywczych czytaj w Money.pl
Afera solna: Skontrolują kilkanaście tysięcy firm Już dziś Główny Inspektorat Sanitarny sprawdził pierwsze przedsiębiorstwa.
Jesz mięso? Uważaj, sprzedają podróbki W 1/3 próbek wędlin inspektorzy wykryli mięso drobiowe, które nie było ujęte w składzie.
Herbata, kawa i soki na cenzurowanym Niewłaściwe oznakowanie i wprowadzanie konsumentów w błąd - to główne zarzuty Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pod adresem firm.

Autorka jest pracownikiem departamentu prawa farmaceutycznego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Tagi: skażona żywność, odszkodowanie, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz