Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowe przepisy podatkowe. Kiedy potrzebny certyfikat rezydencji

0
Podziel się:

Gdy kontrahent wylegitymuje się takim dokumentem, będziemy mogli zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę z krajem kontrahenta.

Nowe przepisy podatkowe. Kiedy potrzebny certyfikat rezydencji
bESvKOHV

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument wystawiony przez organ podatkowy, w którym nasz kontrahent ma siedzibę, potwierdzający, że jest on rezydentem podatkowym tego państwa. Gdy nasz kontrahent wylegitymuje się takim dokumentem, w miejsce polskiej ustawy o podatku dochodowym będziemy mogli zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę z krajem naszego kontrahenta. Pozwoli to na zmniejszenie podatku do stawki wynikającej z umowy bilateralnej bądź w ogóle niepobranie podatku.

Pamiętajmy jednak, że te preferencyjne zasady opodatkowania będziemy mogli zastosować wyłącznie, gdy będziemy dysponowali certyfikatem rezydencji podatkowej naszego kontrahenta. Jeżeli go nie mamy to zobowiązani jesteśmy pobrać podatek u źródła według krajowej stawki podatku.

Certyfikatu nie można zastąpić innym dokumentem prywatnym np. oświadczeniem kontrahenta lub urzędowym, który poświadczałby o miejscu jego siedziby np. odpowiednikiem odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokument taki może być wystawiony wyłącznie przez organ podatkowy państwa, w którym nasz kontrahent ma siedzibę.

bESvKOHX

Nie ma powszechnie obowiązującej formy certyfikatu. Co kraj to obyczaj. Certyfikat może przybrać formę dokumentu urzędowego jak również elektronicznego. Polskie organy podatkowe akceptują certyfikaty w formie dokumentu elektronicznego, o ile w praktyce kraju kontrahenta przyjęło się ich udostępnianie w takiej formie.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2014 r. certyfikaty miały nieograniczoną w czasie _ ważność _, chyba że co innego wynikało z ich treści. W sytuacji, gdy certyfikat rezydencji nie zawierał wskazania co do okresu ważności, to zachowywał aktualność tak długo, jak długo nie uległ zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny, czyli nie uległo zmianie miejsce siedziby naszego kontrahenta. Dzięki temu dokumenty zachowywały swoją aktualność nawet przez wiele lat.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. przepisy dotyczące okresu ważności certyfikatów rezydencji podatkowej uległy niekorzystnym zmianom.

Nowe przepisy wprowadziły zasadę, iż jeżeli certyfikat rezydencji podatkowej nie będzie zawierał okresu jego ważności, to wówczas będzie ważny tylko przez 12 miesięcy od daty wydania. Należy zwrócić uwagę, iż nowe przepisy odnoszą się do daty wydania certyfikatu przez właściwy organ administracji podatkowej, a nie do daty jego otrzymania przez polskiego przedsiębiorcę. W konsekwencji mogą stać się źródłem problemów już w pierwszych miesiącach obowiązywania.

bESvKOId

Tak będzie np. w sytuacji gdy podatnik dla celów rozliczenia transakcji, która będzie nastąpi w marcu 2015 r. posłuży się niezawierającym okresu ważności certyfikatem wydanym w marcu 2014 r. - taki certyfikat straci ważności już w marcu 2015 r.

Dlatego warto zrobić przegląd posiadanych certyfikatów i w razie potrzeby odpowiednio wcześniej poprosić kontrahentów o ich odnowienie.

Czytaj więcej w Money.pl
Nie muszą mieć kasy fiskalnej. Oto wyjątek Jeśli prawnik będzie świadczył usługi wyłącznie na rzecz kontrahentów biznesowych albo kancelarii, z którą współpracuje - nie będzie miał obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej.
Liczysz na przedawnienie podatku? Uważaj! Ustawodawca - mimo upływu terminu przedawnienia - przewidział możliwość odnowienia obowiązku podatkowego.
Jak dzielić zysk w spółce komandytowej? Istnieje rozwiązanie polegające na tym, że tworzy się spółkę z o.o., która wykonuje funkcje komplementariusza.

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

bESvKOIy
prawo podatkowe
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)