Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowa hipoteka w miejsce wygasłej

0
Podziel się:

Od 20 lutego właściciel będzie mógł w miejsce wygasłej hipoteki ustanowić nową.

Nowa hipoteka w miejsce wygasłej
bESNiIKZ

Wśród zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest możliwość rozporządzania miejscem hipotecznym przez właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki. Od 20 lutego, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy, równocześnie utraci moc część dotychczas stosowanych regulacji.

Zmianą wprowadzoną do ustawy jest możliwość rozporządzania miejscem hipotecznym przez właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki (art. 1011-10111 ustawy). Taka możliwość rozporządzania miejscem istnieje jednak wyłącznie w granicach wygasłej hipoteki. Właściciel może w miejsce wygasłej hipoteki ustanowić nową hipotekę albo przenieść na to miejsce, za zgodą uprawnionego, którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość.

Jeżeli hipoteka wygasła tylko częściowo, właściciel może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym w tej części. Warto w tym miejscu podkreślić, że niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

bESNiILb

Ustanowienie bądź przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce dochodzi do skutku na podstawie umowy między właścicielem a wierzycielem hipotecznym (konieczny jest oczywiście konstytutywny wpis do księgi wieczystej).

[ ( http://static1.money.pl/i/h/121/t109945.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/najem;okazjonalny;-;na;czym;polega,6,0,757766.html) Najem okazjonalny - na czym polega?
Zmiana ta jest bardzo kontrowersyjna, gdyż może rodzić szereg nadużyć przez ustanawianie na zwolnione miejsca po wygasłych hipotekach nowych, zabezpieczających bardzo wątpliwe wierzytelności tak, aby utrudnić zaspokojenie wierzycieli, których hipoteki są na kolejnych miejscach.

Z drugiej strony, możliwość rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym daje właścicielowi nieruchomości pewne argumenty negocjacyjne z wierzycielami, którzy już mają ustanowione hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika.

Generalnie wprowadzenie takiej konstrukcji prawnej było postulowane już od dłuższego czasu, natomiast to, jak będzie się sprawdzać w praktyce pokażą najbliższe lata.

bESNiILh

Należy również wskazać, że w przypadku gdy hipoteka wygasła na skutek przeprowadzonej egzekucji z nieruchomości, właściciel nieruchomości nie może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym.

Likwidacja domniemania istnienia zabezpieczonej wierzytelności

Pisząc o nowelizacji należy także wskazać na te przepisy, które po 20 lutego nie będą już obowiązywały. Utraci moc m.in. art. 71 UKWiH, który ustanawiał domniemanie istnienia prawa wynikającego z wpisu hipoteki, które jeżeli chodzi o odpowiedzialność z nieruchomości, obejmuje także wierzytelność zabezpieczoną hipoteką.

Z uwagi na fakt, że hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe korzysta z domniemania, że została wpisana zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, ale domniemanie to nie rozciąga się na istnienie wierzytelności którą zabezpiecza hipoteka, w ustawie o księgach wieczystych i hipotece istnieje wymieniony wyżej przepis, który sprawia, że wierzyciel dochodzący swoich praw na podstawie ustanowionej hipoteki korzysta z wspomnianego domniemania w celu wykazania swojej wierzytelności. Po 20 lutego 2011 r. domniemanie to zniknie. Najprawdopodobniej skutek tej zmiany będzie taki, że wierzyciele będą żądać oprócz ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności dodatkowych zabezpieczeń w postaci oświadczenia dłużnika w trybie art. 777 KPC.

bESNiILi
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/105/t86121.jpg ) ] (http://dom.money.pl/wiadomosci/artykul/ksiegi;wieczyste;w;sieci;banki;zmieniaja;zasady,222,0,645342.html) Księgi wieczyste w sieci, banki zmieniają zasady Elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych to mniej formalności przy kredycie hipotecznym
[ ( http://static1.money.pl/i/h/200/t96200.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/deweloper;zadluzy;nowe;mieszkanie;banki;sie;boja,28,0,730908.html) Deweloper zadłuży nowe mieszkanie? Banki się boją Obawy budzi nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotekach.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/105/t86121.jpg ) ] (http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/hipoteki;tansze;o;kilkaset;zlotych,201,0,765129.html) Hipoteki mogą być tańsze o kilkaset złotych Nowe rozwiązanie ma pozwolić na zabezpieczenie jedną hipoteką kilku wierzytelności

Autor jest adwokatem w kancelarii Siwek Gaczyński & Partners

bESNiILC
prawo
wiadmości
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)