Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
bank
04.07.2011 08:38

Na czym polega potrącenie bankowe

Bank może zażądać przedterminowej zapłaty w razie niewypłacalności dłużnika lub znacznego zmniejszenia się zabezpieczenia wierzytelności (np. utraty wartości obciążonej ruchomości).

Podziel się
Dodaj komentarz

*Wiemy, że bank udzielający kredytu najpierw zbada naszą zdolność kredytową, a zaraz potem ustala zazwyczaj zabezpieczenie spłaty należności. Banki często korzystają z przywileju ustanowienia dodatkowych sposobów zabezpieczenia. Jednym z nich jest potrącenie bankowe. *

Bank może udzielić kredytu lub pożyczki pod warunkiem ustanowienia dodatkowego sposobu zabezpieczenia, np. w postaci prawa do potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością drugiej strony. Zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa bankowego _ Bank może potrącić ze swego długu wierzytelność, której termin wymagalności jeszcze nie nadszedł, jeżeli podmiot będący dłużnikiem został postawiony w stan likwidacji, oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy służy bankowi prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. Potrącenie nie może być dokonane w zakresie, w jakim wierzytelność z rachunku bankowego została zajęta jako przedmiot egzekucji należności z tytułu zobowiązań podatkowych. _

W praktyce oświadczenie o potrąceniu to oświadczenia woli jednej strony, o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 61). Zostają przy tym zachowane postanowienia zawarte w ogólnych warunkach umów lub regulaminach ustalających warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, a także określających rodzaje udzielanych kredytów oraz warunki umów kredytu i umów pożyczek.

Potrącenie przed terminem wymagalności

[ ( http://static1.money.pl/i/h/126/t75902.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jak;zrobic;wpis;do;krajowego;rejestru;dlugow,0,0,860160.html) Jak zrobić wpis do Krajowego Rejestru Długów
Art. 92 ust. 2 Prawa bankowego, w odróżnieniu od ustawowego potrącenia określonego w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 498-505), umożliwia dokonanie potrącenia nawet w sytuacji, gdy wierzytelność banku nie jest jeszcze wymagalna, czyli nie upłynął jeszcze termin do spłaty aktualnego zadłużenia. Bank może skorzystać z praw do potrącenia, gdy kredytobiorca będący osobą prawną (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) lub jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerską) osiągnie stan likwidacji. Może też wystąpić sytuacja, w której bankowi będzie przysługiwać prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu ich płatności.

Co należy przez to rozumieć? Taka sytuacja zdarza się w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu z jednoczesnym powołaniem się na uprawnienie do ściągnięcia wierzytelności przed ustalonym w umowie terminem zapłaty. Bank może także zażądać przedterminowej zapłaty w razie niewypłacalności dłużnika lub znacznego zmniejszenia się zabezpieczenia wierzytelności, za które dłużnik jest odpowiedzialny (np. utraty wartości obciążonej ruchomości, lub w ogóle utraty przedmiotu zabezpieczenia).

[ ( http://static1.money.pl/i/h/65/t135745.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/podpisanie;weksla;-;jakie;skutki;powoduje,189,0,789437.html) Podpisanie weksla - jakie skutki powoduje
Bez względu na to, że powołany ust. 2 art. 93 Prawa bankowego nie przesądza o możliwości zastosowania potrącenia środków zgromadzonych na rachunku bankowym, to niewątpliwe może stanowić podstawę do ustanowienia takiego sposobu zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, że wierzytelność posiadacza rachunku musi być wymagalna. Dla przykładu, bank może potrącić wierzytelność o wypłatę środków pieniężnych, wierzytelność o wypłatę odsetek, a także wierzytelność przysługującą mu w stosunku do posiadacza lokaty terminowej, a także innego typu rachunku bankowego.

Informacja droższa pieniądza

Niejednokrotnie starając się o kredyt nie myślimy o tym, że podpisując umowę pożyczki, zaciągamy zobowiązanie, które, jeśli nie będzie spłacane, może się wiązać z postępowaniem egzekucyjnym. W czasach, gdy kredyty i pożyczki są stosunkowo łatwo dostępne, przed podpisaniem umowy kredytowej warto uzyskać szczegółowe i możliwie pełne informacje na temat warunków kredytu oraz konsekwencji braku spłaty. Bo bardziej opłaca się chuchać na zimne, niż być mądrym po szkodzie.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t80497.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;mozna;skorzystac;z;potracenia;wzajemnych;wierzytelnosci,206,0,771278.html) Kiedy można skorzystać z potrącenia wzajemnych wierzytelności Dopuszczalność potrącenia ustawodawca uzależnia od wzajemności wierzytelności, czyli sytuacji w której podmioty są względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/249/t137721.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zastaw;sie;a;skredytuj;sie;i;kup,214,0,810966.html) Zastaw się, a skredytuj się i kup Zastaw rejestrowy stanowi jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia roszczeń.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;odzyskac;pieniadze;gdy;dluznik;wyprowadza;majatek,94,0,755294.html) Jak odzyskać pieniądze, gdy dłużnik wyprowadza majątek? Często dłużnicy przenoszą majątek na inną osobę. W ten sposób chcą uniknąć egzekucji. Można się przed tym bronić dzięki tzw. skardze pauliańskiej.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii Prawnej RAVEN Krupa & Stańko (Grupa Kapitałowa KRUK)

Tagi: bank, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, windykacja należności, prawo bankowe
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz