Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo pracy
13.12.2011 09:23

Kiedy można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska

Wypowiedzenie umowy o pracę spowodowana ograniczeniem zatrudnienia, likwidacją etatów itp. nie musi zbiegać się w czasie ich faktyczną przeprowadzeniem.

Podziel się
Dodaj komentarz

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę, jako przyczynę wskazując likwidację zajmowanego stanowiska pracy na jakim dotychczas zatrudniony był pracownik. Stanowisko faktycznie ostało zlikwidowane, dwa miesiące po upływie okresu wypowiedzenia. Jakież było zdziwienie pracodawcy gdy otrzymał pozew, w którym pracownik zarzucił, że przyczyna wypowiedzenia była nierzeczywista.

Rozważając zasadność wypowiedzenia umowy o pracę trzeba brać pod uwagę nie tylko interes pracownika, ale także zasługujący na ochronę interes pracodawcy. Złożenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy przed dniem tej likwidacji jest dopuszczalne.

Decyzja o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę spowodowana zmianami organizacyjnymi, ograniczeniem zatrudnienia, likwidacją etatów itp. nie musi zbiegać się w czasie z chwilą faktycznego ich przeprowadzenia. Prowadziłoby to bowiem do paradoksalnych sytuacji, polegających na utrzymywaniu zatrudnienia, np. przez okres kilku lub kilkunastu miesięcy potrzebny do dokonania wypowiedzenia, mimo nieistnienia stanowisk, braku etatów i środków na wynagrodzenia. Dlatego dopuszczalne jest dokonanie wypowiedzenia z pewnym wyprzedzeniem czasowym, np. w okresie przeprowadzanych zmian, a nie tylko po ich zakończeniu.

Podsumowując tę część rozważań należy uznać, że jeżeli pracodawca zamierza wprowadzić zmiany organizacyjne polegające na zmniejszeniu zatrudnienia, istnienie etatu (stanowiska) w dniu wypowiedzenia umowy o pracę nie jest równoznaczne z brakiem rzeczywistej przyczyny wypowiedzenia, o ile w okresie wypowiedzenia lub w nieodległym czasie potem stanowisko to zostanie faktycznie i w związku z tymi zmianami zlikwidowane.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego akcentuje, że w myśl art. 45 § 1 Kodeksu pracy, warunkiem skutecznego wypowiedzenia pracownikowi umowy jest między innymi istnienie rzeczywistej przyczyny tego wypowiedzenia. Przyczyną rzeczywistą jest zaś nie tylko ta, która istnieje w chwili złożenia pracownikowi oświadczenia woli, ale także i zamierzona, która ma się spełnić w nieodległym terminie, a tym bardziej taka, która się w tym terminie spełnia.

Sąd Najwyższy podkreślił, że gdyby bowiem przyjąć, że przyczyna wypowiedzenia, np., likwidacja stanowiska pracy, powinna istnieć już w momencie wypowiedzenia umowy, to zakład pracy musiałby zatrudniać pracownika jeszcze przez okres wypowiedzenia, wynoszący niejednokrotnie trzy miesiące, mimo że nie istniałoby już jego stanowisko pracy, a co więcej - mimo że nie byłoby już dla niego zajęcia. W takiej też sytuacji pracodawca musiałby zwolnić pracownika z jej świadczenia, płacąc mu jednak wynagrodzenie do upływu okresu wypowiedzenia albo odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Skutki ekonomiczne takiego rozumienia _ rzeczywistej przyczyny _ wypowiedzenia są łatwe do przewidzenia, a dla pracodawcy byłyby także dotkliwe, zwłaszcza wówczas, gdy likwidacja dotyczyłaby nie jednego stanowiska.

Pogląd, że zwolnienie musi nastąpić jednocześnie z likwidacją stanowiska, nadmiernie narusza interes pracodawcy polegający na właściwej organizacji pracy i związanego z tym racjonalnego korzystania z pracy osób zatrudnionych. Z drugiej strony ochrona interesów pracownika wymaga, aby - rozsądnie oceniając - zamierzona likwidacja stanowiska pracy była pewna, a okres wypowiedzenia kończył się nie wcześniej niż z na dniem likwidacji zajmowanego przez niego stanowiska.

Więcej artykułów o prawie pracy czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/181/t74933.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zla;ocena;pracodawcy;i;mozesz;zostac;zwolniony,240,0,984048.html) Zła ocena pracodawcy i możesz zostać zwolniony Prawidłowo i rzetelnie przeprowadzona okresowa ocena umożliwia zweryfikowanie, czy praca poszczególnych pracowników ma jednakową wartość, czy nie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/47/t84783.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/krytyka;szefa;zobacz;jakie;groza;ci;sankcje,13,0,966157.html) Krytyka szefa? Zobacz jakie grożą Ci sankcje Krytyka nie może prowadzić do naruszenia obowiązków pracowniczych, a tym bardziej nie usprawiedliwia odmowy wykonania polecenia służbowego, nawet jeżeli pracownik ma do niego krytyczny stosunek.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/rozwiazanie;umowy;bez;zachowania;terminu;wypowiedzenia,254,0,955902.html) Rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Pracownik ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli pracodawca naruszył swoje podstawowe obowiązki wobec pracownika.

Autorka jest radcą prawnym, specjalistką prawa pracy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: prawo pracy, likwidacja, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz