Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną w formie telepracy?

0
Podziel się:

Przepisy pozwalają na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej już na etapie zawierania umowy.

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną w formie telepracy?
bECGBUkB

Przepisy kodeksu pracy zezwalają na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jako telepracownika już na etapie zawierania umowy o pracę, bądź w trakcie zatrudnienia.

Telepraca charakteryzuje się regularnym wykonywaniem przez pracownika pracy poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i przekazywaniem wyników pracy pracodawcy głównie za pośrednictwem takich środków.

Art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776 ze zm.) dopuszcza możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w formie telepracy u pracodawców niezapewniających warunków pracy chronionej. Pracodawca wyrażając wolę zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w formie telepracy nie ma obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy w przedmiocie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

bECGBUkD

Przepisy kodeksu pracy zezwalają na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jako telepracownika już na etapie zawierania umowy o pracę, bądź w trakcie zatrudnienia. Jeżeli wiadomo, iż praca ma być wykonywana w omawianej formie już w momencie zawierania umowy, to umowa o pracę poza elementami wynikającymi z art. 29 kodeksu pracy (m.in. określenie rodzaju pracy, wynagrodzenia) powinna dodatkowo określać warunki wykonywania umówionego rodzaju pracy charakterystyczne dla telepracy.

Zawierając umowę o pracę w formie telepracy z niepełnosprawnym, pracodawca musi pamiętać o ograniczeniach dotyczących treści takiego stosunku pracy wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy powyższej ustawy ograniczają m.in. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, nie pozwalają również na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

bECGBUle
prawo
wiadmości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)