Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
bonusy
31.12.2010 14:32

Jak skutecznie motywować pracowników?

Większe zaangażowanie pracowników można osiągnąć m.in. dzięki elastycznym systemom zatrudniania.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Oprócz nagród, premii, finansowania szkoleń, samochodu służbowego czy tzw. pakietów kulturalnych, coraz bardziej popularnymi sposobami motywowania pracowników stają się dodatkowe ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie na życie czy programy opcji menedżerskich. *

Jednym z finansowych elementów motywacji pracowników jest skonstruowanie wynagrodzenia w *oparciu o część zasadniczą oraz zmienną, tj. prowizję lub premię. *Konstruując system premiowy, pracodawca musi wziąć pod uwagę rozróżnianie na premie regulaminowe oraz nagrody. Spełnienie przez pracownika skonkretyzowanych i zobiektywizowanych przesłanek premiowych powoduje powstanie prawa do przyznania mu premii – Wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie z 20 kwietnia 2005 r., III APa 17/05). Wypłata nagrody, zwanej też premią uznaniową, jest uzależniona od swobodnej decyzji pracodawcy.

Większe zaangażowanie pracowników można osiągnąć również dzięki *elastycznym systemom zatrudniania. *Niezależnie od rodzaju umowy o pracę, możliwe jest wprowadzenie systemów czasu pracy dających możliwość elastycznego organizowania i wykonywania pracy, na przykład tzw. zadaniowy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy oraz system skróconego tygodnia pracy.

[

]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/telepraca;moze;byc;korzystna;dla;pracodawcy,167,0,707495.html )Telepraca może być korzystna dla pracodawcy
Elementem motywującym może być też umożliwienie pracownikom wykonywania pracy na zasadach telepracy. Pracownik, który może rozpoczynać, jak i kończyć pracę w dogodnej dla siebie porze dnia, często okazuje się pracownikiem bardziej zaangażowanym w działania firmy, niż pracownik świadczący pracę w sztywnych godzinach.

Interesującym motywatorem są również *pracownicze programy emerytalne *(PPE). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych PPE jest tworzony w celu gromadzenia dodatkowych środków emerytalnych. Składkę podstawową finansuje pracodawca, odprowadza do instytucji finansowej, która następnie pieniądze te inwestuje.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/182/t74934.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/wynagrodzenia;przy;zwolnieniach;grupowych,203,0,612555.html) Wynagrodzenia przy zwolnieniach grupowych

Pracodawcy mogą również postawić na rozwój zawodowy swoich podwładnych i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, zgodnie z art. 103 1 kp przysługuje *urlop szkoleniowy *oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca może również przyznać dodatkowe świadczenia pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Wzajemne prawa i obowiązki stron w tym wypadku są określane umowie. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych może także zawierać, jako element uzupełniający, postanowienie, mocą którego pracodawca zobowiązuje pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 103 §3 kp).

Autorka jest aplikantką radcowską z Chałas i Wspólnicy Kancelarii Prawnej, Oddział w Gdańsku

Tagi: bonusy, porady, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz