Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak skutecznie motywować pracowników?

0
Podziel się:

Większe zaangażowanie pracowników można osiągnąć m.in. dzięki elastycznym systemom zatrudniania.

Jak skutecznie motywować pracowników?
bFelzzTV

Oprócz nagród, premii, finansowania szkoleń, samochodu służbowego czy tzw. pakietów kulturalnych, coraz bardziej popularnymi sposobami motywowania pracowników stają się dodatkowe ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie na życie czy programy opcji menedżerskich.

Jednym z finansowych elementów motywacji pracowników jest skonstruowanie wynagrodzenia w *oparciu o część zasadniczą oraz zmienną, tj. prowizję lub premię. *Konstruując system premiowy, pracodawca musi wziąć pod uwagę rozróżnianie na premie regulaminowe oraz nagrody. Spełnienie przez pracownika skonkretyzowanych i zobiektywizowanych przesłanek premiowych powoduje powstanie prawa do przyznania mu premii – Wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie z 20 kwietnia 2005 r., III APa 17/05). Wypłata nagrody, zwanej też premią uznaniową, jest uzależniona od swobodnej decyzji pracodawcy.

Większe zaangażowanie pracowników można osiągnąć również dzięki *elastycznym systemom zatrudniania. *Niezależnie od rodzaju umowy o pracę, możliwe jest wprowadzenie systemów czasu pracy dających możliwość elastycznego organizowania i wykonywania pracy, na przykład tzw. zadaniowy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy oraz system skróconego tygodnia pracy.

bFelzzTX

[

]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/telepraca;moze;byc;korzystna;dla;pracodawcy,167,0,707495.html )Telepraca może być korzystna dla pracodawcy
Elementem motywującym może być też umożliwienie pracownikom wykonywania pracy na zasadach telepracy. Pracownik, który może rozpoczynać, jak i kończyć pracę w dogodnej dla siebie porze dnia, często okazuje się pracownikiem bardziej zaangażowanym w działania firmy, niż pracownik świadczący pracę w sztywnych godzinach.

Interesującym motywatorem są również *pracownicze programy emerytalne *(PPE). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych PPE jest tworzony w celu gromadzenia dodatkowych środków emerytalnych. Składkę podstawową finansuje pracodawca, odprowadza do instytucji finansowej, która następnie pieniądze te inwestuje.

bFelzzUd

[ ( http://static1.money.pl/i/h/182/t74934.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/wynagrodzenia;przy;zwolnieniach;grupowych,203,0,612555.html) Wynagrodzenia przy zwolnieniach grupowych

Pracodawcy mogą również postawić na rozwój zawodowy swoich podwładnych i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, zgodnie z art. 103 1 kp przysługuje *urlop szkoleniowy *oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca może również przyznać dodatkowe świadczenia pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Wzajemne prawa i obowiązki stron w tym wypadku są określane umowie. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych może także zawierać, jako element uzupełniający, postanowienie, mocą którego pracodawca zobowiązuje pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 103 §3 kp).

Autorka jest aplikantką radcowską z Chałas i Wspólnicy Kancelarii Prawnej, Oddział w Gdańsku

bFelzzUy
porady
prawo pracy
KOMENTARZE
(0)