Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
dofinansowanie
30.11.2011 09:05

Jak rozliczać przychody z projektu dotowanego przez UE

Beneficjent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu.

Podziel się
Dodaj komentarz

W trakcie realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki może powstać problem w postaci uzyskania przez beneficjenta przychodu związanego z realizacją projektu już na etapie jego realizacji.

Stosownie do sekcji 3.1.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu. Przesłanką do zaistnienia obowiązku ujawnienia przychodu jest powstanie przychodu _ w związku z realizacją projektu _. Pojęcie _ związku z realizacją projektu _ należy przy tym rozumieć funkcjonalnie, przyjmując, że ujawnieniu podlega każdy przychód, do którego powstania przyczynił się fakt realizowania projektu.

Przychód związany z realizacją projektu objętego dofinansowaniem podlega ujawnieniu, a następnie zwrotowi w stopniu, w jakim realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia tego przychodu.

Stosownie do wskazanych Wytycznych, przychód projektu powinien być obliczany na podstawie wartości sprzedaży towarów i usług (z zastrzeżeniem zbycia aktywów nabytych lub wytworzonych w ramach projektu) oraz wartości wniesionych opłat wpisowych lub równoważnych opłat odniesionych proporcjonalnie do stopnia, w jakim realizowany projekt przyczynił się do ich osiągnięcia. Stopień, w jakim realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia przychodu, powinien być określany na podstawie udziału kwoty dofinansowania w wartości projektu.

*Podatek od nieściągalnych wierzytelności *

W związku z powyższym konieczne jest każdorazowe określenie stopnia, w jakim pieniądze uzyskane z dofinansowania przyczyniły się do osiągnięcia przez beneficjenta przychodu. Należy jednak zauważyć, że niekiedy przychody uzyskiwane są jedynie w części w związku z realizacją projektu, w pozostałym natomiast zakresie - w związku z innymi działaniami beneficjenta, niezwiązanymi z realizowaniem projektu objętego dofinansowaniem.

Stosownie do Wytycznych, w przypadku gdy przychód związany z projektem został osiągnięty przy współudziale kosztów ponoszonych poza projektem jest możliwe określenie wymienionego wyżej stopnia na podstawie udziału kwoty dofinansowania w kosztach ogółem związanych z osiągnięciem wymienionego przychodu.

Wobec powyższego, osiągnięty przychód nie zawsze będzie podlegał zwrotowi według stosunku udzielonego dofinansowania do wkładu własnego beneficjenta. Jeżeli współfinansowanie ze środków POKL stanowi jedynie część wydatków, które zostaną poniesione w związku z osiągnięciem przychodu, wówczas dla określenia stopnia, w jakim przychód powinien zostać zwrócony konieczne jest obliczenie ogółu kosztów związanych z osiągnięciem przychodu.

Następnie należy określić, ile wynosi udział środków uzyskanych z dofinansowania w ogólnej kwocie kosztów poniesionych w związku z powstaniem przychodu. Należy jednak pamiętać, że ujawnieniu podlega każdy przychód osiągnięty w związku z realizowanym projektem, nawet jeżeli udział środków publicznych w jego osiągnięciu jest w ocenie beneficjenta minimalny.

O podatkach czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t157808.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/ile;sposobow;na;rozliczenie;podatkow;ma;akcjonariusz,24,0,923416.html) Ile sposobów na rozliczenie podatków ma akcjonariusz Akcjonariusz może w okresie posiadania akcji nie mieć żadnych wpływów z dywidendy, a będzie zobowiązany dopłatności podatku od dochodu, którego w praktyce nie uzyskał.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/140/t85644.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pakiety;medyczne;dla;pracownika;trzeba;opodatkowac,11,0,961803.html) Pakiety medyczne dla pracownika trzeba opodatkować Przedsiębiorcy, którzy nie odprowadzali podatku od pakietów medycznych, powinni dokonać korekt dotychczasowych rozliczeń oraz zapłacić zaległości.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/235/t155883.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/vat;za;uslugi;zwiazane;z;nieruchomosciami;gdzie;placi;firma;zagraniczna,128,0,928384.html) VAT za usługi związane z nieruchomościami. Gdzie płaci firma zagraniczna? Jedynie faktury za usługi związane z nieruchomościami w Polsce powinny zawierać polski VAT.

Autor jest prawnikiem w Kancelarii BSO Prawo & Podatki

Tagi: dofinansowanie, prawo podatkowe, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz