Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
rozwód
26.07.2011 09:30

Jak przebiega postępowanie rozwodowe

Od wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przysługuje jedynie apelacja. Nie jest możliwa kasacja rozwodu.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przysięga małżeńska nie zawsze pozostaje tak silna, jak w chwili jej wypowiadania. Niezgodność charakterów, a także odmienne cele i aspiracje małżonków mogą skłonić do poszukiwania drogi rozwiązania zawartego w przeszłości małżeństwa. W sukurs takim pragnieniom przychodzi małżonkowi prawo, a w szczególności ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która w sposób kompleksowy w dziale IV reguluje kwestie ustania małżeństwa, w tym również rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje w wyniku wydania wyroku przez Sąd Okręgowy, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, odnoszący się do sfery gospodarczej, psychicznej oraz fizycznej. Sąd nie orzeka rozwodu, nawet gdy wola stron będzie ku temu zgodna, jeżeli wskutek tego mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach o rozwód jest, jak już zostało wspomniane, Sąd Okręgowy. Wynika to przede wszystkim z faktu ważkości rozpoznawanej materii oraz daleko idących konsekwencji prawnych i faktycznych rozstrzygnięcia dla stron.

Postępowanie rozwodowe przed Sądem Okręgowym wszczyna się w chwili złożenia pozwu o rozwód przez któregokolwiek ze współmałżonków. Po rozpoczęciu postępowania Sąd Okręgowy zapytuje małżonków czy ich decyzja w przedmiocie rozwodu jest ostateczna. W przypadku powzięcia wątpliwości, kieruje strony do mediacji, która nierzadko doprowadza do pogodzenia się małżonków.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/59/t93243.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/opieka;nad;dzieckiem;po;rozwodzie,21,0,645397.html) Opieka nad dzieckiem po rozwodzie
W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd wydaje orzeczenie kończące postępowanie, w którym rozwiązuje małżeństwo stron. Zasadą wynikającą z art. 57 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest orzeczenie w wyroku rozwodowym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków Sąd może jednak zaniechać orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Orzeczenie kończące postępowania rozwodowe zawiera również rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz o kontaktach rodziców z dziećmi jak również o wysokości kwot pieniężnych, do których łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka zobowiązani są rodzice.

Istotnym jest, iż z uwagi na realia i uwarunkowania społeczne polska rodzina dysponuje najczęściej jednym mieszkaniem, a jednocześnie brak jest środków na wynajem kolejnego, gdyż bieżące potrzeby w stopniu całkowitym wyczerpują miesięczny budżet rodziny. Orzekając o rozwiązaniu małżeństwa Sąd rozstrzyga również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków pod warunkiem, iż strony w trakcie rozwodu zamieszkują wspólnie.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/89/t77913.jpg ) ] (http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/sprawdz-jak-zmienia-sie-oplaty-sadowe.html) Nowe opłaty sądowe to tańsze rozwody
Od wyroku Sądu Okręgowego orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód przysługuje stronie jedynie apelacja, wnoszona do Sądu Apelacyjnego. Nie jest możliwe wniesienie od wyroku orzekającego rozwód kasacji. Ważnym elementem z punktu widzenia strony powodowej sprawy o rozwód oraz trwałości orzeczeń sądowych jest niemożność wniesienia skargi o wznowienie postępowania od wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński

Jak wynika z przytoczonych faktów rozwód jest procesem złożonym, a niejednokrotnie bolesnym i ciężkim. W takiej sytuacji bezwzględnie przydaje się pomoc adwokata, który nie tylko będzie miał możliwość zastępowania stron w wystąpieniach przed sądem, ale również którego doświadczenie pozwoli na udzielenie cennych rad odnoszących się do aktualnej sytuacji rozwodzącego się małżonka.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/240/t130544.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/przemoc;domowa;-;gdzie;szukac;pomocy,165,0,863397.html) Przemoc domowa - gdzie szukać pomocy Jeśli wskutek przemocy domowej doszło do pobicia ofiary, należy się zgłosić do lekarza specjalisty uprawnionego do przeprowadzenia obdukcji.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/59/t93243.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/konkubinat;i;malzenstwo;-;jakie;mamy;prawa,21,0,600853.html) Konkubinat i małżeństwo - jakie mamy prawa? Małżonkowie mogą wspólnie się rozliczać z dochodów i dziedziczyć. Po rozstaniu mogą otrzymać alimenty. Konkubenci nie mają takich praw.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/240/t130544.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/bierzesz;slub;warto;pomyslec;o;intercyzie,97,0,814945.html) Bierzesz ślub? Warto pomyśleć o intercyzie Wraz z zawarciem małżeństwa, wszystko co małżonkowie zgromadzą, jest wspólne. Intercyza to zmienia.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Jakub Krupka aplikantem adwokackim w Kancelarii Celichowski - Szyndler i Partnerzy

Tagi: rozwód, porady, prawo rodzinne, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz