Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy w umowie?

0
Podziel się:

Nieprecyzyjne oznaczenie miejsca pracy pracownika może wiąże się z finansowymi konsekwencjami dla pracodawcy.

Jak prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy w umowie?
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bECKTeSt

W umowie o pracę obowiązkowe jest wskazanie miejsca jej wykonywania. Aby na pracodawcy nie ciążył obowiązek wypłaty należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, miejsce wykonywania pracy musi być ujęte w umowie o pracę w odpowiedni sposób.

Miejsce świadczenia pracy *jest jednym z podstawowych składników umowy o pracę. *Mimo faktu znacznej swobody stron stosunku pracy w określaniu miejsca pracy, powinno ono jednak odpowiadać rodzajowi pracy wykonywanej przez danego pracownika. Nieprecyzyjne oznaczenie miejsca pracy pracownika *może wiąże się z określonymi, finansowymi konsekwencjami dla pracodawcy. *

[ ( http://static1.money.pl/i/h/226/t78562.jpg ) ] (http://moto.money.pl/wiadomosci/flota/artykul/jak;okreslic;miejsce;pracy;kierowcy,27,0,595483.html) Jak określić miejsce pracy kierowcy?
Zgodnie z art. 77 k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Podróż służbowa charakteryzuje się zatem tym, że jest odbywana: poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, na polecenie pracodawcy, w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie.

bECKTeSv

Pracodawca musi przede wszystkim odróżnić miejsce pracy pracownika od siedziby pracodawcy. Miejsce wykonywania pracy – przestrzeń, gdzie pracownik z reguły rozpoczyna i kończy codzienną pracę, musi być oznaczone precyzyjnie. Przepisy nie wskazują jednak, jak ma być ono określone.

[ ( http://static1.money.pl/i/nieruchomosci/o/aaf4a06dffffa8c346f7c79cefb840e934/tyasnaa.JPG ) ] (http://dom.money.pl/budownictwo/poradniki/artykul/jak;prawidlowo;doswietlic;miejsce;pracy,255,0,564735.html) Jak prawidłowo doświetlić miejsce pracy?
Może to być stały punkt w znaczeniu geograficznym np. wskazanie adresu biura, bądź pewien oznaczony obszar określony granicami jednostki administracyjnej podziału kraju, np. województwo pomorskie. Oznaczenie miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych powinno wynikać z właściwości stosunku pracy. Jak wskazał Sąd Najwyższy, za nieskuteczne, co do zasady, należy uznać uzgodnienie jako stałego miejsca pracy obszaru całych państw lub nawet kontynentów, skoro już racjonalnie niemożliwe jest stałe świadczenie pracy na tak rozległych terenach (wyrok SN z dnia 9.02.2010r., I PK 157/09). Wskazanie _ obszarowo _ miejsca wykonywania pracy, w odniesieniu np. do przedstawicieli handlowych wyklucza przyjęcie, że pracownik, wykonując taką pracę, odbywa podróż służbową.

Kalkulator diet zagranicznych
Brak rzeczywistego połączenia miejsca pracy z rodzajem pracy może wiązać się z zarzutem nieważności takiego wskazania z mocy art. 58 § 3 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Ustalenie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy może polegać, oprócz wskazania stałego miejsca pracy, także niestałego miejsca lub miejsc pracy, bądź na wskazaniu niestałych (zmiennych) miejsc pracy w sposób dostatecznie określony (wyr. SN z 19.3.2008 r.,I PK 230/07).

Z punktu widzenia pracodawcy ważnym jest, że wskazane w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy może zostać zmienione. Zmiana warunków pracy musi być uzasadniona. Może być ona wprowadzona dwojako: w drodze porozumienia zmieniającego zawartego między stronami stosunku pracy albo przez wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.).

bECKTeSB

Precyzyjne i rzeczywiste uzgodnienie przez strony stosunku pracy miejsca wykonywania pracy nie rodzi obowiązku płacenia takiemu pracownikowi ani diet, ani świadczeń rozłąkowych, chociażby to miejsce pracy było różne od siedziby pracodawcy (wyr. SN z 1.4.1985 r., PR 19/85). Przy określeniu miejsca wykonywania pracy należy zawsze kierować się rodzajem pracy wykonywanej przez pracownika. W stosunku do pracowników mobilnych zasadnym jest wskazanie takiego miejsca jako obszar określony granicami jednostki administracyjnej kraju, jednak np. w stosunku do pracowników biurowych takie oznaczenie jest niezasadne.

Katarzyna Stępnicka jest aplikantką radcowską z Chałas i Wspólnicy Kancelarii Prawnej, Oddział w Gdańsku

bECKTeSW
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)