Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak odzyskać podatek od nieściągalnych wierzytelności?

0
Podziel się

Wierzytelności zagrożone można zaliczyć szybciej do kosztów podatkowych przez ich sprzedaż, względnie zwolnienie dłużnika z obowiązku ich zapłaty.

Jak odzyskać podatek od nieściągalnych wierzytelności?
bEpWMLoB

*Przedsiębiorcy niemający problemów ze ściągalnością własnych wierzytelności należą obecnie do wyjątków. W sytuacji stwierdzenia nieściągalności danej wierzytelności warto zminimalizować straty finansowe z niej wynikające i rozważyć odzyskanie zapłaconego podatku dochodowego oraz podatku VAT od przychodu (obrotu) ze sprzedaży. *_ _

_ _

Odzyskanie podatku zapłaconego od przychodu ze sprzedaży towarów bądź świadczenia usług następuje poprzez zaliczenie wartości nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z regulacjami ustawowymi wierzytelność może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, gdy była uprzednio zarachowana jako przychód należny, a jej nieściągalność została odpowiednio udokumentowana, przy czym przepisy określają, co należy rozumieć pod pojęciem odpowiedniego udokumentowania nieściągalności.

bEpWMLoD

Dodatkowo można zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy aktualizujące wartość należności, w przypadku których nieściągalność należności musi zostać odpowiednio uprawdopodobniona. Zdarza się to m.in. w sytuacji, gdy wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego lub też wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

_ _

Wierzytelności zagrożone można zaliczyć szybciej do kosztów podatkowych poprzez np. ich sprzedaż, względnie zwolnienie dłużnika z obowiązku ich zapłaty. Należy jednak uważać, aby nie nastąpiło przedawnienie wierzytelności, ponieważ wierzytelności przedawnione nie mogą bowiem stanowić kosztów podatkowych.

Podatek VAT można odzyskać przez skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi w przypadku spełnienia w szczególności następujących warunków:

bEpWMLoJ
  • wierzytelność została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności;
    • wierzytelność wynika z dokonanej sprzedaży na rzecz podatnika niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego bądź w likwidacji;
    • od daty wystawienia faktur nie upłynęły więcej niż 2 lata licząc od końca roku, w którym zostały one wystawione;
    • poinformowano dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik pomimo tego nie uregulował należności.
O długach i wierzytelnościach czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/30/t37918.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/po;smierci;prezesa;spolki;jego;dlugi;przejmuja;spadkobiercy,234,0,971498.html) Po śmierci prezesa spółki jego długi przejmują spadkobiercy? Śmierć członka zarządu który odpowiadał za zobowiązania spółki, uprawnia wierzyciela do kierowania roszczeń bezpośrednio do spadkobierców.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/170/t77994.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/weksle;in;blanco;-;wygodne;zabezpieczenie;wierzytelnosci,57,0,825657.html) Weksle in blanco - wygodne zabezpieczenie wierzytelności Weksel może być spisany nawet na zwykłej kartce papieru. Podpis wystawcy powinien być własnoręczny i czytelny oraz zawierać co najmniej nazwisko.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t80497.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;mozna;skorzystac;z;potracenia;wzajemnych;wierzytelnosci,206,0,771278.html) Kiedy można skorzystać z potrącenia wzajemnych wierzytelności Dopuszczalność potrącenia ustawodawca uzależnia od wzajemności wierzytelności, czyli sytuacji w której podmioty są względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami.

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

bEpWMLpe
prawo podatkowe
porady
KOMENTARZE
(0)