Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Dziedziczenie długów. Jak tego uniknąć

Dziedziczenie długów. Jak tego uniknąć

Spadek kojarzy się na ogół z majątkiem, który osoba zmarła pozostawiła po sobie. Często jednak dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa zmarłego, ale także jego długi. Spadek bowiem to ogół praw, ale i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci, które przechodzą na jego następców prawnych (zob. art. 922 Kodeksu cywilnego). Co więc najlepiej robić, kiedy nasz spadkodawca zostawi po sobie długi.

Najważniejsze, żeby pamiętać, że długi spadkodawcy nabywamy już w chwili jego śmierci. I nie ma tu znaczenia, czy nabywa się spadek w oparciu o ogólne reguły dziedziczenia określone w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 922 i nast. K.c.) czy też na mocy testamentu (art. 924 k.c. i 925 K.c.).

Gdy wiemy, że zmarły nie miał dużego majątku i był mocno zadłużony, a nie chcemy lub nie możemy spłacić tych długów, warto odrzucić spadek. Gdy spadek miałby przypaść osobie małoletniej, jej rodzice muszą uprzednio uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku. Jeśli spadek zostaje odrzucony w toku postępowania spadkowego, nie ma podstaw do dochodzenia zapłaty od spadkobierców, którzy tego dokonali. Nie istnieją od tego żadne wyjątki.

Jeśli z jakichś powodów (np. wysokiego zadłużeni) nie chcemy otrzymać spadku, mamy możliwość zrzeczenia się dziedziczenia. Należy to zrobić jeszcze za życia spadkodawcy. Powinno to nastąpić przez zawarcie z nim umowy, która musi mieć formę aktu notarialnego (umowa o zrzeczenie się dziedziczenia - art. 1048 K.c.). Zrzeczenie się obejmie tu z mocy prawa także zstępnych spadkobiercy, a więc dzieci, z którymi zostanie on wyłączony od dziedziczenia. Sytuacja w chwili otwarcia spadku wygląda wtedy tak, jakby osoby, które uprzednio zrzekły się dziedziczenia, w ogóle nie dożyły tego momentu. O koszty umowy o zrzeczenie się dziedziczenia można pytać notariusza. Co do zasady nie powinno to przekroczyć 100 - 150 zł.

Z dobrodziejstwem inwentarza

Spadek można także przyjąć z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji sąd,na wniosek któregoś z wierzycieli lub spadkobiercy, zleci komornikowi sporządzenie spisu inwentarza. Chodzi o ustalenie, jaki majątek o jakiej wartości pozostawił zmarły oraz ile w chwili jego śmierci wynosiły długi i zobowiązania.

Czytaj więcej Dłużnik solidarny - kiedy odpowiada za cudzy dług? Zawarcie umowy obejmującej zapis na sąd polubowny przez jednego z dłużników solidarnych nie może wpływać na sytuację innych dłużników, niebędących jej stroną. Odpowiedzialność spadkobiercy zostaje ograniczona do wartości stanu czynnego spadku (czyli wartości należących do majątku aktywów - art. 1031 K.c.). Oznacza to więc, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości długów osoby zmarłej. Zakazane jest przy tym ukrywanie przed komornikiem istnienia określonych przedmiotów czy praw należących do spadku, jeśli miałoby to na celu zmniejszyć stan spadku, a zatem i zakres odpowiedzialności spadkobierców.

Jeśli więc odziedziczymy dom o wartości 250 tys. zł i jednocześnie 300 tys. zł długu, odpowiadać będziemy do kwoty 250 tys. zł. Pozostała różnica pomiędzy odziedziczonymi pasywami i aktywami nie zostanie spłacona. Jeśli natomiast majątek będzie wyższy niż dług, spadkobierca odpowiada do wysokości długu.

Takie rozwiązanie jest korzystne, gdy nie jesteśmy do końca pewni, jak wyglądała sytuacja majątkowa spadkodawcy (np. czy był zadłużony), a z jakiś powodów chcielibyśmy dziedziczyć po nim. Choćby dlatego, że w skład spadku wchodzi nieruchomość, prawo do lokalu mieszkalnego lub inna wartościowa rzecz.

Na koniec wreszcie spadek można przyjąć wprost. To jednak łączy się z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za wszelkie długi spadkowe bez jakiegokolwiek ograniczenia. Wierzyciele zmarłego stają się wtedy uprawnieni do dochodzenia od spadkobiercy spłaty wszystkich należności spadkodawcy. I to bez względu na ich źródło, czy wartość.

Na drugiej stronie o tym, jak dzieli się dług między spadkobierców

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
spadek, zmarły, zrzeczenie się, zadłużony
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Krysia363
80.50.231.* 2015-11-02 12:18
Witam mam pytanie po śmierci mojego brata jego dzieci i ich dzieci odrzuciły spadek.Rodzice nasi nie żyją oprócz mnie są jeszcze trzy siostry i brat wszyscy oni otrzymali pismo z sądu ze są teraz powołani do spadku tylko ja takiego pisma nie dostałam.Oni teraz odrzucają spadek.Z sądu dowiedziałam się że żaden list nie został do mnie wysłany (myślałam że może awizo zaginęło). Co mam w takiej sytuacji zrobić czekać czy składać jakieś pismo do sądu.Dodam że spadek to spore długi i nic więcej.
edzia2882
5.172.238.* 2015-10-22 20:08
błagam o pomoc..
czy mąż może dziedziczyć długi po wujku (bracie jego mamy) gdy zrzekną się długu własne dzieci tego wujka?
czy to możliwe?
A_sia
37.228.242.* 2015-10-17 22:17
Witam
Niedawno dowiedziałam się ze moja córka możne odziedziczyć spadek po dziadku(długi)córka jest niepełnoletnia.nie minął jeszcze okres 6 miesięcy.Co mam zrobić i jak będąc za granica czy możne w takiej sytuacji muszę lecieć do polski ?
Zobacz więcej komentarzy (85)